Naši farníci odvezli na letiště předměty k žehnání

Z akce stěhování kamenů je k shlédnutí fotoreportáž pana Bedřicha Malečka z letiště, kde se buduje areál pro poutníky. Pro Slavkov je mezi nimi misijní kříž a základní kámen křížové cesty.

Další článek Brněnského deníku s fotkami našich mužů na letišti.

základní kameny

socha sv. Jana Křtitele

foto s architektem podia Markem Štěpánem

Architekt podia a celého areálu Marek Štěpán se s námi také vyfotografoval (vlevo).