Návštěva P. Antonína Němčanského

Farníci z Hodějic navštívili 11.července 2007 svého rodáka kněze P. Antonína Němčanského v Horních Kounicích u příležitosti 65 let jeho kněžství.

P.Antonín Němčanský

Pan farář sloužil děkovnou mši svatou. Předali jsme za farníky nejen z Hodějic malou pozornost jako poděkování za jeho službu a za občany Hodějic popřál panu faráři i pan starosta Jiří Florian. Všichni jsme byli pozváni k posezení s naším rodákem. Pan farář se těší výbornému zdraví těla i ducha, vzpomínal na všechny své vrstevníky, známé i příbuzné. Snad jsme ho naší návštěvou potěšili! Děkujeme za krásné přijetí a vyprošujme P. Antonínu Němčanskému stále tolik sil a Božího požehnání. Děkujeme za Vaši službu a prosíme o modlitby!

Kateřina Šujanová

kostel v Horních KounicíchP.Antonín Němčanský

Koncelebroval P. Milan Vavro ze Slavkova.

Text z obrázku na památku:

Velebí má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli,

neboť mi učinil veliké věci ten,

který je mocný.

Lk 1,46

 

S hlubokou vděčností v srdci Všemohoucímu

za dar 65 let kněžství Vám žehná a o modlitbu prosí

P. Antonín Němčanský

 

45 let v Horních Kounicích

 

5.červenec 1942 – Hodějice

5.červenec 2007 – Horní Kounice

P.Antonín Němčanský

přání za farníky a obec Hodějice

Přání za farníky a obec Hodějice

posezení na faře

posezení na faře

Posezení na faře, při kterém nás otec Antonín pohostil.

Hodějičtí farníci s P. Ant. Němčanským

Společné foto s P. Antonínem před farou.

Foto: Kateřina Šujanová