Návštěva z Německa

V srpnu roku 2005 se mladí z naší farnosti rozhodli přijmout pozvání papeže Benedikta XVI. a setkat se tak v německém Kolíně nejen s ním, ale také s mladými z celého světa. Dříve než se konalo toto setkání, strávili mladí několik dnů poblíž města Würzburg v německých rodinách.

návštěva z Německa

Někteří z nich přijali pozvání a v září tohoto roku přicestovali do Slavkova u Brna. Byl pro ně připraven bohatý program. Navštívili jsme s nimi zámek ve Slavkově u Brna, kapli sv.Urbana, Brno, Lednici, Kroměříž, Velehrad a mnoho dalších památek.

navštěva z Německa

návštěva z Německa

Závěrečný večer jsme se sešli na faře ve Slavkově, zhlédli jsme při společném posezení film natočený při naší návštěvě v Německu. Jsme rádi, že jsme mohli navštívit zemi, ve které se narodil papež Benedikt XVI. a nechat se pohostit německými rodinami a také na oplátku pohostit ty, kteří se o nás tak dobře starali. Věříme, že se brzy opět shledáme! 

návštěva z Německa

Na vínečku ve sklepě ve Starovicích u Hustopeče.

návštěva z Německa

Němečtí přátelé ve vyučování němčiny na ZŠ v Hodějicích.

návštěva z Německa

Cestou z Velehradu na návštěvě v Kroměříži.

Foto a článek Kateřina Šujanová