Návštěva z Německa

Přivítali jsme je malým pohoštěním ve farním sále.

navštěva z Německa

Následovala společná mše svatá a po ní večerní program v klášterní zahradě.

návštěva z Wuerzburgu

Pro farníky i německé hosty bylo připraveno občerstvení, všichni si společně povídali, prohlíželi kroniku farního divadla nebo fotografie z farních akcí.

návštěva z Wuerzburgu

Děti z farního divadla předvedly parodii pohádky Jeníček a Mařenka a také scénku, při které herci komunikovali pouze pomocí čísel. Zazněly zde také písně v podání sboru Gloria, hosté se k některým písním připojili.

návštěva z Wuerzburgu

Na závěr našeho setkání nám hosté poděkovali za přijetí, pozvali nás do jejich farnosti a předali panu děkanovi malý dárek. Jsme rádi za příležitost pohostit věřící z cizí farnosti a navázat s nimi nové společenství. V Německu často říkají: „Host do domu, Bůh do domu.“ Snad i naši hosté pocítili takové přijetí.

Kateřina Šujanová

Další fotografie naleznete na portále www.spolecenstvi.com