Neděle – zahájení misií ve Slavkově

V neděli 18. října zahájil Lidové misie při mši svaté v 8,30 h hlavní kazatel P. Jindřich Bartoš ze Znojma. Následovaly misijní hry "Honba za klíčí k pokladu".

Fotogalerie z nedělních misií.

o. Jindřich káže

Téma kázání bylo Prožívání svátečního dne.
V závěru skončilo výzvou k nám:
Jako Mojžíš udělal krok ZA hranice svého stereotypu a zjevil se mu Hospodin,
je pro nás misijní týden výzvou učinit také krok ZA.

mše sv.

schola

misijní kříž

kostel

misijní hra ve Slavkově

Misijní hry proběhly v neděli odpoledne ve Slavkově a všech obcích.

v Heršpicích

Nalezení pokladu v Heršpicích. Byly to sladkosti. Pokladem pro náš život je víra v Pána Ježíše.

postavy v Němčanech

Nejhezčí masky pohádkových postav měli v Němčanech.

kříž na vesnicích

V každé obci je také program jako ve Slavkově. Misijní kříže mají takový vzhled.

večer ve Slavkově

Večerní nedělní promluvu o duchovním životě vedl koordinátor misií P. Marek Dunda.

P. Marek Dunda