Nejdéle se scházející spolčo farnosti

Hugo, Žanek, Amálka, Kovča, a další, to je kdysi mládežnické spolčo, které vzniklo ve slavkovské farnosti v první polovině 70-tých let minulého století, přežilo pád totality, přežilo nástup postmodernizmu, přežilo zlom tisíciletí a schází se dodnes jako společenství starších manželů.

spolčo

Bez nadsázky lze říct, že z ratolestí členů tohoto spolča vzešla všechna pozdější a dosavadní spolča, a tak se stalo, že v naší farnosti máme zastoupeny všechny věkové kategorie, což se v jiných farnostech vidí málo.

Spolčo se schází 1x za 14 dní v domácnostech svých členů. Schází se ke společné modlitbě, momentálně k modlitbě nad Písmem svatým, po níž následuje agapé a „pokec“.

Na letošní Farní den si spolčo připravilo koláž z rytmických písní, které se zpívaly v době, kdy oni byli „náctiletí“. Možná vás zaujme melodičnost a živost písní, které se kdysi zpívaly nejen na spolču, na pěších poutích, ale i při mši nebo u táboráku.

Ludmila Nosková