Noc kostelů 2017 ve Slavkově počtvrté

Pozvání do slavkovských kostelů a modliteben v pátek 9. června 2017 večer.

Hlavní stránky Noci kostelů 2017

Noc kostelů 2017 – videospot.

Foto z Noci kostelů 2011, Noci kostelů 2013, Noci kostelů 2015.

Video z Noci kostelů ve Slavkově 2011.

Na této akci, která vznikla v naší zemi v roce 2009, spolupracují duchovní tří církví se svými farníky – farář římskokatolické farnosti Milan Vavro, farářka Husova sboru Iveta Hušková a evangelická farářka Jarmila Řezníčková.

Letošní ročník přiblíží u katolíků interiér kostela a jeho zázemí, u evangelíků 500. výročí reformace a Martina Luthera a u husitů práci křesťanského Rádia 7. Otevřeny budou prostory chrámu Vzkříšení Páně s oratořemi, kůrem a sákristií, kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce, Modlitebna Českobratrské církve evangelické na Fügnerově ulici a Husův sbor Československé církve husitské na Jiráskově ulici. Křesťanství vám přiblíží programy ve formě přednášek, prezentací, výstav a hudebních vystoupení v podání varhanního koncertu a pěveckých sborů. Nebudou chybět ani aktivity pro děti, které jsou připravené hned od začátku večera.

Objekty budete moci navštěvovat v libovolném pořadí, program je sestaven v intervalech a částečně se opakuje. K prohlídkové trase budou vytištěny letáčky s časovým programem. V pátek 9. června 2017 večer jste znovu pozváni navštívit naše kostely a modlitebny netradičním způsobem. Program Noci kostelů je k dispozici na internetových stránkách www.farnostslavkov.cz.

Za přípravný tým P. Milan Vavro, děkan

NOC KOSTELŮ VE SLAVKOVĚ U BRNA

pátek 9. června 2017

     Farní kostel Vzkříšení Páně (17:40 – 22:30)

17:40-17:45     Slavnostní vyzvánění všemi zvony

17:45-18:00     Vystoupení oveček – KMŠ Karolínka

18:00-19:00     Mše svatá nejen pro rodiny s dětmi – slouží otec Milan Vavro, zpěvem doprovází schola rodičů s dětmi

19:00-20:45     Když sochy a obrazy ožijí – soutěžní trasa pro děti a mládež po kostele

19:00-21:45     Co se děje v sakristii? – zázemí, obleky a předměty pro bohoslužbu

19:00-21:45     Farní muzeum – výstava starých bohoslužebných oděvů, knih a předmětů

19:00-21:45     Všude samé píšťaly – prohlídka varhan s výkladem

21:45-22:15     Noční varhanní koncert – Patrik Buchta

22:15-22:30     Modlitba za město – otec Milan Vavro

celý večer     Pamatujete si? – lidé, kostely a akce ve fotografiích

celý večer     Slovo povzbuzení – zastavení nad slovem středem kostela

     Farní kostel Vzkříšení Páně – fara a pastorační centrum (19:00 – 22:15)

19:00-22:15     Kavárna na faře – občerstvení pro návštěvníky s promítáním z farního života

     Kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce (19:00 – 21:00)

19:00-20:00     Collegium musicale bonum – koncert duchovní hudby, pěvecký sbor řídí Karol Frydrych

20:00-21:00     Otevřený kostel – prohlídka kostela a restaurovaných mříží

     Husův sbor Církve československé husitské (18:00 – 22:10)

18:00-18:05     Zahájení programu

18:05-19:30     Dětský koutek – poslech pořadů pro nejmladší z produkce Rádia 7

19:30-20:30     Husovy stopy – přednáška Davida Louly v rámci projektu

20.30-21.15     Setkání s pracovníky Rádia 7 – krátký film, představení činnosti, beseda

21.15-22.00     Večer chval – chválíme Boha modlitbou a zpěvem

22:00-22:10     Požehnání – zakončení programu

     Modlitebna Českobratrské církve evangelické (18:00 – 22:30)

18:00-18:15     Úvodní slovo

18:15-19:00     Hudba protestantského baroka – koncert klavír, cello, kytara

19:15-19:50     Martin Luther a světová reformace – prezentace s doprovodným slovem

20:00-20:45     Chorál v české a světové reformaci – vystoupení pěveckého sboru

21:00-21:50     Martin Luther a světová reformace – prezentace s doprovodným slovem

22:00-22:20     Jan Hus a Martin Luther – prezentace s doprovodným slovem

22: 20     Pobožnost na dobrou noc

celý večer     Výročí reformace v letech 2013 – 2018 – výstavka

Vstup zdarma.

Noc kostelů 2017: Koncert Collegium musicale bonum

V pátek 9. června 2017 v 19-20 hod. v kapli Jana Křtitele „na Špitálce“ se v rámci Noci kostelů uskuteční koncert duchovní hudby vokálně-instrumentálního souboru Collegium musicale bonum. Návštěvníci koncertu uslyší skladby: Jesus bleibet meine Freude (BWV 147) Johanna Sebastiana Bacha, Adagio ma non molto (Six duets, F. 54-59) Wilhelma Friedmanna Bacha, Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken (BuxWV 4) Dietricha Buxtehudeho, Cantate Domino Hanse Leo Hasslera, Canticorum iubilo (Juda Makabejský, HWV 63) Georga Friedricha Händela, Salve Regina Karla Blažeje Kopřivy, Ein feste Burg ist unser Gott Martina Luthera, Sanctus (Missa brevis in B, KV 275) Wolfganga Amadea Mozarta, Gigue Jacquese Paisibleho (1656-1721), Tollite Hostias (Op. 12, No. 10) Camille Saint-Saënse a Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho.

Dramaturgie se opírá o tato hlavní témata – hudbu epochy renesance, baroka a klasicismu.

Skladby doprovodí instrumentalisté Alexandra Bláhová (hoboj), Klára Klinkovská (flétna), Jan Patera (trubka), Nataša Hrušková (housle), Ladislav Jedlička (housle), Jitka Kneslová (viola) a Olga Frydrychová (continuo).

Na setkání s nádhernou hudbou a skvělým publikem se těší společně s hudebníky ansámblu Váš

Karol Frydrych