Noc kostelů 2019 ve fotografiích

Fotografie z Noci kostelů 2019 ve Slavkově.


Fotogalerie Noc kostelů 2019

Fotogalerie vystoupení KMŠ

Odkaz na web Noci kostelů


SLAVKOV U BRNA   –   pátek 24. května 2019

     Farní kostel Vzkříšení Páně (16:30 – 22:45)

16:30-18:00     Kostel zvenčí i zevnitř – program pro malé děti

18:00-18:05     Slavnostní vyzvánění všemi zvony

18:00-18:05     Zahájení Noci kostelů 2019

18:05-18:45     Vděčnost jako klíč k radosti – zamyšlení doprovázené scholou rodin

18:45-21:00     Ježíšův příběh dnes – průvodce kostelem pro školáky i dospělé

18:45-21:00     Varhaníci a varhanice – komentovaná prohlídka kůru a varhan

18:45-22:00     Kostelníkem v našich časech – komentovaná prohlídka zázemí pro bohoslužbu

18:45-22:00     Ve víně je pravda – poznáváme mešní víno

18:45-22:00     Přímluvná modlitba – příležitost k osobní modlitbě a rozhovoru

18:45-22:00     Farní muzeum – výstava starých bohoslužebných oděvů, knih a předmětů

21:00-21:30     Malý varhanní koncert – skladby v podání našich mladých varhaníků

21:45-22:00     Kníže Kounic staví kostel – scénické obrazy oživené historie

22:00-22:30     Reliéfy v záři reflektorů – čeho jsme si ve dne nevšimli

22:30-22:45     Urbi et populi – požehnání městu a lidu

celý večer     Práce jako na kostele – fotografie z historie oprav kostela

celý večer     Občerstvení pro duši – slovo na cestu životem

     Farní kostel Vzkříšení Páně – fara a pastorační centrum (17:00 – 22:00)

17:00-22:00     Kavárna na faře – občerstvení pro návštěvníky s promítáním o proměnách kostela

     Kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce (19:00 – 21:00)

19:00-20:00     Collegium musicale bonum – koncert duchovní hudby, pěvecký sbor řídí Karol Frydrych

20:00-21:00     Otevřený kostel – prohlídka kostela

     Modlitebna Českobratrské církve evangelické (19:00 – 22:00)

19:00-19:15     Úvodní slovo

19:15-20:00     100 let Českobratrské církve evangelické – obrazem i slovem

20:10-20:55     Letem světem evangelickým zpěvníkem – zpívá pěvecký sbor, doprovod slovem i hudebními nástroji

21:00-21:50     Otevřená modlitebna – prohlídka modlitebny s promítáním

21:50-22:00      Modlitba a požehnání

celý večer     Zpěvníky, kancionály, chorálníky – výstavka

Noc kostelů ve Slavkově popáté

Letošní ročník Noci kostelů připomene u katolíků 230. výročí postavení chrámu Vzkříšení Páně. Otevřeny budou prostory chrámu s oratořemi, kaple sv. Jakuba a katolická fara. Programy vám kromě koncertu Collegia musicale bonum, malého varhanního koncertu a občerstvení ve farní kavárně nabídne témata o vlastním budování kostela knížetem Kounicem v letech 1786-1789. Vycházíme z nových poznatků, zjištěných z historických archivních materiálů. Ve scénickém ztvárnění nám stavbu a její stavitele představí sám kníže, umělecké vybavení chrámu shlédneme v noční prezentaci ve světle reflektorů s doprovodným slovem.

Výstava a film o dvacetileté obnově kostela nám přiblíží všechny části chrámu, které prošly opravami. Nebudou chybět ani aktivity pro malé děti, připravené hned odpoledne. Průvodce kostelem bude ve verzi jak pro školáky, tak pro dospělé. Běžný provoz kostela nám v zázemí představí kostelníci a varhaníci, novinkou bude ukázka mešního vína. K prohlídkové trase budou vytištěny letáčky s časovým programem.

Mottem loga Noci kostelů je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 30,29 z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již téměř 700 kostelů a modliteben. Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před patnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, 2012 v Estonsku, v roce 2016 ve Švýcarsku. Loňská Noc kostelů v České republice zaznamenala na 500 000 návštěvnických vstupů ve více než 1 500 kostelech, kde pořadatelé připravili na 7 000 programů.

Milí přátelé, v pátek 24. května 2019 večer jste znovu pozváni navštívit naše kostely a modlitebny netradičním způsobem. Program Noci kostelů je k dispozici na internetových stránkách www.farnostslavkov.cz.

Za přípravný tým P. Milan Vavro, děkan