Noc kostelů 2022 pošesté

Zveme vás na letošní Noc kostelů do kostela a hrobky Kouniců na Špitálské ulici, Hodějic a Němčan - Lutrštéku.

    
SLAVKOV U BRNA – kostel Sv. Jana Křtitele s hrobkou Kouniců (17:00 – 21:00)

17:00-17:05     Zahájení Noci kostelů

17:05-17:20     Kdo je pohřben v  hrobce Kouniců? – slovo Dr. Martin Rája

17:20-21:00     Krása štuku – prohlídka kostela a restaurovaného oltáře

17:00-21:00     Prohlídka opravené hrobky Kouniců

     NĚMČANY – LUTRŠTÉK – poutní kostel Panny Marie Bolestné (19:00 – 22:00)

19:00-19:30     Krása mozaiky – prohlídka kostela, mozaiky oltáře a fotografií

19:30-19:35     Zahájení Noci kostelů

19:35-20:30     Koncert Komorního pěveckého sboru Danielis

20:45-21:30     Od prvního zázraku po současnost – prezentace dějin poutního místa Lutršték

21:30-22:00     Krása mozaiky – prohlídka kostela, mozaiky oltáře a fotografií

     HODĚJICE – kostel sv. Bartoloměje (17:00 – 20:00)

17:00-20:00     Jak se hraje na varhany – prohlídka nových varhan a představení varhanické hry

17:00-20:00     Varhanní minikoncert – skladba každou půlhodinu

17:00-20:00     Prohlídka kostela a fotografií z rekonstrukce varhan

17:00-20:00     Naše zvony – prohlídka věže a zvonů (jen pro zdatné)

Noc kostelů 2022

Po dvouleté přestávce se opět budeme moci účastnit Noci kostelů. Letos můžeme navštívit kostely, ve kterých se opravovalo, nebo je něco nového obohatilo. Ve Slavkově si můžeme v kostele svatého Jana Křtitele na Špitálské ulici prohlédnout nově restaurovaný oltář s krásnou štukovou výzdobou oltářního obrazu a erbu Kouniců. Poprvé v historii bude také zpřístupněna veřejnosti hrobka Kouniců, která byla letos opravena. Na otázku, kdo je pohřben v hrobce Kouniců, nám odpoví pan Dr. Martin Rája. Vstup do hrobky bude časově koordinován podle počtu zájemců.

Dalším místem bude kostel svatého Bartoloměje v Hodějicích. Zde byly na velikonoční neděli požehnány nové varhany. Účastníci budou moci nahlédnout do útrob varhan a seznámit se s uměním hry na varhany. Každou půlhodinu předvedou varhaníci malý minikoncert. Pro zdatné bude možnost vystoupat po žebříku do věže ke zvonům.

Noc kostelů se bude poprvé konat v poutním kostele Panny Marie Bolestné na Lutrštéku v Němčanech. Celý poutní areál byl loni opraven, v kostele instalován nový mozaikový oltář a u kaple postavena nová studánka. Hlavními body programu budou koncert pěveckého sboru Danielis a prezentace dějin poutního místa.

Ještě připomenu letošní motto Noci kostelů: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ Autor žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá. Prožívá smutnou přítomnost v odloučenosti od Boha. Jeho duše „žízní“ po Bohu. Jeho výkřiky se v žalmu postupně mění v modlitbu. Posilou je mu minulá radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to zkušenost i nás křesťanů, je to zážitek Boha, který je nám blízký, i když ho třeba necítíme. Bůh se s námi může setkat v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, ale i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ranách. Úzkostný výkřik je pohybem k někomu druhému. Někdy je to začátek cesty od egoistického „Já“, cesty do vztahu k „ty“- k bližnímu, cesty do vztahu k „Ty“ – k Bohu.

Milí přátelé, v pátek 10. června 2022 večer jste znovu pozváni navštívit naše kostely netradičním způsobem. Program Noci kostelů je k dispozici na internetových stránkách www.farnostslavkov.cz. Děkuji předem všem, kteří se zapojí do pořadatelské služby.

P. Milan Vavro, děkan