Noc kostelů po římskokatolicku

Již potřetí mohli ve Slavkově návštěvníci Noci kostelů zavítat také do prostor chrámu Vzkříšení Páně, a nejen to, otevřela se i část budovy fary, která zahrnuje Pastorační centrum slavkovské římskokatolické farnosti.

Fotogalerie z Noci kostelů 2015

V recepci u vchodu do chrámu jsme zaznamenali 497 vstupů. Mezi návštěvníky převládala střední generce a rodiny s dětmi. Nechyběly ani rozpačité pohledy mladých párů, které byly očividně v takovém prostředí poprvé.

U vstupu

Suverénně největší účast měla dětská mše svatá, kde se to jen hemžilo většími dětmi a drobotinou v doprovodu rodičů. Dětská mše není nic nového, protože se koná během školního roku pravidelně v 18 hodin každé úterý a děti se na ní interaktivní a zajímavou formou seznamují s vírou a mši slaví společně s rodiči a farním společenstvím. Tentokrát zpěvy doprovodili tatínkové a maminky na kytary a další hudební nástroje, což ještě více umocnilo báječnou náladu při bohoslužbě.

hudební doprovod

mše pro děti

Velkým tahákem Noci kostelů byl koncert vokálně instrumentálního souboru Collegium musicale bonum, který pod vedením sbormistra Karola Frydrycha předvedl tradičně na profesionální úrovni známá i méně známá díla Bacha, Černohorského, Vivaldiho a další vokální skladby. Krásné prostředí chrámu naplnily i varhanní koncerty v podání Olgy Frydrychové, Václava Vymazala a Veroniky Andrlové.

CMB

Velkou frekvenci návštěvníků zaznamenaly také schody vedoucí na půdu k prohlídce unikátní konstrukce klenby kostela, hodinového stroje a farního muzea, umístěného v oratořích.

muzeum rouch

Slovo o farnosti a slovo povzbuzení na vývěskách a středem kostela připravila farní mládež a paní Jana Lstibůrková. Velmi živo bylo i v Pastoračním centru, protože zde byly umístěny tvořivé dílničky pro děti a také farní kavárna, kde se mohli unavení návštěvníci občerstvit a shlédnout videoprojekci ze života farnosti, který je opravdu pestrý.

kavárna na faře

Novinkou letošní Noci byla aktivní modlitba. Návštěvníci mohli nejen prožít zpívanou modlitbu nešpor prostřednictvím řeholní komunity slavkovských Školských sester Naší Paní, ale mohli také požádat o modlitbu za své problémy a bolesti, neboť v boční oratoři byla k této službě připravena aktivní skupina sester a laiků. Závěr Noci patřil tradičnímu požehnání a modlitbě otce Milana za naše město a všechny lidi, kteří v něm žijí.

nešpory

Pokud bych měla krátce zhodnotit letošní Noc kostelů, pak jednoznačně byla střízlivě pestrá a pohodová.

Ludmila Nosková

Noc kostelů 2015


Počty vstupů:

Farní kostel Vzkříšení Páně – 497

Modlitebna Českobratrské církve evangelické – 100

Husův sbor Církve československé husitské – 80

Celkem: 677

Noc kostelů v noci