Noc kostelů se připravuje

Letošní Noc kostelů se ponese v duchu dvou významných výročí – 1 150 let od příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 400 let od prvního vydání Bible kralické. Program v článku.

NK

Videospot na NK 2013

http://www.nockostelu.cz/

Program farní kostel

V roce 2011 se ve Slavkově u Brna poprvé uskutečnila Noc kostelů – ekumenická akce, jejíž cílem je nabídnout poutavý program, který přiláká návštěvníky do kostelů, kaplí či modliteben, a představit veřejnosti místní farnosti a sbory církví organizovaných v Ekumenické radě církví. Tehdejší premiéra se setkala s poměrně velkým ohlasem, proto jsme se rozhodli, že 24. května 2013 uspořádáme ve Slavkově druhý ročník.

Letošní Noc kostelů se ponese v duchu dvou významných výročí – 1 150 let od příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 400 let od prvního vydání Bible kralické.

Program Noci Kostelů 2013 zahájí v 17 hodin v římskokatolickém kostele Vzkříšení Páně půlhodinové pásmo dětí ze třídy Rybiček mateřské školky Karolínka pod názvem „My jsme na světě rádi“. V 18 hodin bude následovat mše svatá. Ve stejnou dobu si můžete přijít zahrát kulečník do sborového domu Československé církve husitské pod vedením bratra A. Kuchaře. V 19 hodin vystoupí v kapli Povýšení sv. Kříže na slavkovském zámku pěvecký soubor Mladost a v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce dostane prostor instrumentální hudba – zazní koncert sestavený ze skladeb G. P. Telemanna inspirovaných slovanskou hudbou. Zahrají absolventky brněnské konzervatoře M. Philippi a K. Hanusová a profesorky H. Drábková – hoboj, P. Řiháková – flétna a J. Šranková – cembalo. Na toto vystoupení naváže ve 20 hodin na Špitálce pásmo s názvem Dar duším nikdy se nekazící, při jehož přípravě spojili síly hudebníci J. Jelínková, K. Palečková, M. Uma a L. Maňásek, zpěváci K. Jiráková, K. Dvořáková, M. Tesáčková, schola pod vedením T. Čechové a recitátoři – manželé Havrdovi, T. a R. Bláhovy a J. Matyáš ml. Souběžně poběží program v modlitebně Českobratrské církve evangelické na Fügnerově ulici. V 19 hodin začne prezentace s doprovodným slovem Evangelíci na Slavkovsku a 400. výročí Bible kralické, která se bude (bez průvodního slova) opakovat v přestávkách programu. Ve 21 hodin vystoupí tamní pěvecký sbor a ve 22 hodin proběhne pobožnost. Kolem desáté hodiny rozezní prostory Husova sboru na Malinovského náměstí trampské a country písně a v kostele Vzkříšení Páně vystoupí pěvecký sbor Gloria s pásmem Staroslověnské dědictví. Vyvrcholením celovečerního programu bude staroslověnská liturgie sv. Jana Zlatoústého ve slavkovském farním kostele, kterou bude sloužit o. Milan Vavro. Zpěvem bude doprovázet farní schola. Liturgii bude ve 22:45 hodin předcházet promítání asi 20 minutového informativního filmu o východní liturgii.

NK 2012

Kromě programových vstupů budou pro návštěvníky jednotlivých objektů připraveny doprovodné programy. Na zámku Slavkov-Austerlitz to bude panelová výstava o Farní cyrilské jednotě ve Slavkově, oživená prohlídka v kapli sv. Kříže a informace o dnes již neexistujícím kostele sv. Jakuba v zámeckém parku. Na Špitálce můžete shlédnout výjimečnou výstavu ikon (pouze během pátečního večera). V modlitebně ČCE budou vystaveny obrazy E. Bělehradové na téma Andělé a různá vydání Bible, kostel Vzkříšení Páně nabídne výstavu liturgických oděvů a předmětů používaných při východní liturgii a výstavu různých tisků Bible a bohoslužebných knih. V Husově sboru budou k vidění fotografie slavkovských kostelů, které pořídil B. Maleček (výstava bude v prostorách Husova sboru přístupna několik následujících týdnů). Před kostelem Vzkříšení Páně bude po větší část programu připraveno občerstvení pro návštěvníky a promítání záznamu z Noci kostelů 2011.

Vstup na všechny akce je zdarma. Rádi Vás uvítáme a doufáme, že společně strávíme zajímavý a příjemný páteční večer.

Pořadatelé Noci kostelů 2013 – Římskokatolická farnost Slavkov u Brna, Husův sbor Církve československé husitské, Sbor Českobratrské církve evangelické a Zámek Slavkov-Austerlitz

NK 2012

Noc kostelů se sv. Cyrilem a Metodějem

Každý národ má své otce a zakladatele, na které pamatuje a jejich odkaz si připomíná. Zajímavé na Cyrilu a Metodějovi je skutečnost, že zůstali v paměti národa ne z nařízení kultu seshora, ale svým vlastním dílem, které bylo „pro lidi“. Důkazem pro to by mohlo být mnoho míst na Moravě, o kterých se odedávna traduje mezi lidmi, že tam kázali, křtili nebo působili. Nejde jen o známá místa, jako Velehrad, Radhošť nebo Řím. V našem okolí je to hradiště s kostelem sv. Klimenta zvané „Klimentek“, poutní místo Křtiny, z latinského pojmenování „Údolí křtu“, kde měli křtít, poutní místo se studánkou „U Svaté“ v Křepicích, kde měli kázat. Je mnoho dalších míst, jako v Hamiltonech u Vyškova, v Uhřicích, Starých Hvězdlicích, v Přibicích, v Podivíně a mnoha dalších místech, kde se připomíná tradice cyrilometodějská. S blížícím se výročím příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu před 150 lety bylo postaveno mnoho kaplí, mezi které patří také obnovení kaple sv. Urbana (1861).

V jedné písni se zpívá „…získali láskou Kristu národ celý“ – zamilovali si Boha a lidi. Touto metodikou působení v naší zemi, která již byla působením předchozích misí křesťanská, položili základ naší kultury života národa. Jako velmi důležitý úkol jejich mise bylo vzdělávání místního obyvatelstva a založení školy, kde vychovávali moravské žáky, mezi nimi vynikal Gorazd. Nám Slovanům darovali vlastní písmo – hlaholici – a s ním celé literární bohatství. Cyril zvolil kříž, symbol víry, jako znak pro první písmeno „A“ na začátku slovanské abecedy. Z jejich literárního díla, založeného na bibli, vyrůstá duchovní a právní vzdělání, které sebou nese důsledky plynoucí pro celý národ v dodržování práva a v životě podle svědomí. Pokud se ptáme na důvody současných problémů v naší společnosti, ve vztazích mezi lidmi a v rodinách, je to důvod hledat kořeny, z kterých náš národ vyrůstá.

Program noci kostelů má svými výtvarnými, uměleckými, kulturními a bohoslužebnými vstupy poukázat na plody cyrilometodějského období naší země, abychom v nich vyčetli stále živé vnitřní poselství, které nás může občerstvit i nasměrovat v těchto dnech našeho žití.

Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

Foto ze staroslověnské liturgie 2005

Staroslověnská liturgie

Staroslověnská liturgie

    

Program Noci kostelů 2013

Farní kostel Vzkříšení Páně s kaplí sv. Jakuba (16:50 – 0:30)
kostel

16:50-17:00     Slavnostní vyzvánění všemi zvony

17:00-17:30     My jsme na světě rádi – účinkuje třída Rybiček MŠ Karolínka

18:00-18:45     Mše svatá – slouží P. Petr Mareček

19:00-22:00     Na cestě s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem – volná prohlídka kostela s hudebním doprovodem

22:00-22:45     Vokálně-recitační pásmo na téma Staroslověnské dědictví – duchovní skladby spojené s východní liturgií, lidové a zlidovělé české písně vycházející ze staroslověnské tradice v podání pěveckého sboru Gloria

22:45-23:00     Co se děje za zády – informativní dokument k liturgii sv. Jana Zlatoústého

23:00-00:30     Staroslověnská bohoslužba – liturgie sv. Jana Zlatoústého se zpěvy farní scholy

celý večer     Čím žije farnost – rok 2012 ve farnosti

celý večer     Kniha knih – výstava různých tisků Bible a bohoslužebných knih

celý večer     Bohoslužba křesťanského východu – výstava liturgických oděvů a předmětů z východní liturgie

celý večer     Chcete Bibli? – farní prodejna (knihy, pohlednice, CD, DVD…)

    

Party stan před kostelem Vzkříšení Páně (19:00 – 23:00)

19:00-23:00     Občerstvení pro návštěvníky

19:00-23:00     Filmový archiv – záznam Noci kostelů 2011 ve Slavkově

         

Kaple Sv. Jana Křtitele se špitálem (19:00 – 22:30)

špitálka

19:00-19:45     Telemannova hudba z Magdeburgu – koncert pedagogů a absolventů brněnské konzervatoře

20:00-20:45     Dar duším nikdy se nekazící – Od sv. Cyrila a Metoděje dodnes (hudebně-dramatické pásmo)

celý večer     Výstava ikon

   

Kaple Povýšení sv. Kříže

na Zámku Slavkov-Austerlitz (18:00 – 23:00)

18:00-18:15     Oživená prohlídka zámecké kaple

19:00-19:45     Vystoupení pěveckého sboru Mladost

20:00-20:15     Oživená prohlídka zámecké kaple

21:00-21:15     Oživená prohlídka zámecké kaple

22:00-22:15     Oživená prohlídka zámecké kaple

celý večer     Panelová výstava Farní cyrilské jednoty ve Slavkově u Brna

celý večer     Průběžná prohlídka kaple dle počtu návštěvníků a jejich zájmu

     Zbořený kostel sv. Jakuba v zámecké zahradě (18:30 – 22:00)

18:30-18:45     Zmizelý kostel – výklad o historii kostela

20:30-20:45     Zmizelý kostel – výklad o historii kostela

21:30-21:45     Zmizelý kostel – výklad o historii kostela

   

 

Husův sbor Církve československé husitské (18:00 – 23:30)

18:00-20:00     Hra v kulečník – ukázka hry a případné konzultace s Antonínem Kuchařem a Karlem Rumpou

21:30-22:30     Trampské a country písně – účinkují Jana a Karel Rumpovi (zpěv a kytara), Ota Odehnal (foukací harmonika)

22:30-23:30     Meditativní duchovní písně – písně z Taizé (Francie)

celý večer     Výstava fotografií slavkovských kostelů od Bedřicha Malečka – výstava dále přístupná v prostorách Husova sboru v několika následujících týdnech

    

Modlitebna Českobratrské církve evangelické (18:45 – 22:30)

18:45-19:00     Úvodní slovo

19:00-19:45     Evangelíci na Slavkovsku a 400. výročí Bible kralické – prezentace s doprovodným slovem

20:00-20:45     Vítáme Vás u evangelíků – prezentace s doprovodným slovem

21:00-21:30     Vystoupení pěveckého sboru

22:00-22:30     Závěrečná pobožnost

celý večer     Evangelíci na Slavkovsku a 400. výročí Bible kralické – průběžné promítání prezentace bez doprovodného slova v přestávkách mezi hlavním programem

celý večer     Výstavka Biblí

celý večer     Eva Bělehradová: Andělé – výstava obrazů