Noc kostelů v Hodějicích

Zveme vás na Noc kostelů, která se letos koná v Hodějicích 10. června 2016.

Program:

19:00-19:05 Slavnostní vyzvánění všemi zvony

19:05-19:45 Mše svatá nejen pro rodiny s dětmi – slouží P. Milan Vavro

19:45-20:00 Jak se tomu říká a k čemu to slouží – o místech a věcech v kostele se soutěží pro děti

19:45-21:00 Až ke zvonům – prohlídka věže a půdy s nahlédnutím do varhan (jen pro zdatné – část po žebříku)

19:45-21:00 Kostel a lidé – výstava a projekce fotografií

20:30-20:45 Kostel v průběhu 132 let – slovo faráře o dějinách kostela s fotografiemi

20:45-21:00 Svěcení kostela – filmová ukázka ze slavnosti svěcení kostela a oltáře v roce 2012

21:00-22:00 Koncert „Noc kostelů“ – Kvintet Jiřího Preisingera s pěveckým sborem z Rakouska a chrámový sbor Pozořice

22:00-22:10 Modlitba za Hodějice – P. Milan Vavro

Na všechny programy je vstup zdarma

Koncert „ Noc kostelů“ v pátek dne 10. 6. 2016

místo konání:

Hodějice – kostel svatého Bartoloměje ve 21 hodin

na koncertě vystoupí:

Kvintet Jiřího Preisingera s pěveckým sborem z Rakouska a chrámový sbor Pozořice

V záplavě nepříznivých a smutných zpráv se v nás hromadí touha občerstvit naše duše krásným zážitkem. Mnozí z vás každým rokem navštěvují koncerty s operetou na zámku ve Slavkově u Brna, které pro své spoluobčany realizuje již sedmnáct let rodák z Pozořic Jiří Preisinger společně se svým orchestrem i a jeho sólisty. Tentokrát pro vás připravuje koncert pěti špičkových muzikantů se sborem mladých lidí z rakouského města Ebreichsdorfu, nedaleko Vídně. Tento pěvecký sbor, vznikl v roce 1999 se zaměřením na gospely (americké chrámové písně), a postupně rozšířil svůj repertoár o spirituály, skladby soulové, jazzové a písně zlidovělé a krajové k různým společenským i církevním událostem. S muzikanty a pěveckým sborem vystoupí také chrámový sbor z Pozořic!

PŘIJĎTE VŠICHNI S RODINAMI S VAŠIMI PŘÁTELI PROŽÍT NOC KOSTELŮ

Program koncertu „Noc kostelů“ 10. 6. 2016 ve 21hodin v Hodějicích

Účinkují:

Pěvecký chrámový sbor z Pozořic

Pěvecký sbor z Rakouska „DaKoa“

Kvintet Jiřího Preisingera

Adam Michna z Otradovic Svatodušní holubička sbor Pozořice

(1600 – 1676)                 Allegro na nebe vstupujícího Ježíše Krista

Claudio Monteverdi      Christe, adoramus te     sbor Pozořice

(1567- 1643)           

František Xaver Brixi      Confitebor tibi, Domine     sbor Pozořice

(1732 – 1771)           

Oscar Nedbal               Valse triste               Kvintet

Border Song           Píseň (Volkslied)          sbor Rakousko „DaKoa“

Franz Schumann          Snění                    Kvintet

Earth Song               Píseň (Volkslied)          sbor Rakousko „DaKoa“

Josef Lanner               Dornbacher -Ländler     Kvintet

Giacomo Cacinni          Ave Maria               Kvintet

Georg F.Händel          Canticorum iubilo           DaKoa + Pozořice + Kvintet

Johann Strauss          Pizzicato               Kvintet

I still haven’t found          Píseň                    DaKoa

Joy                    Píseň                     DaKoa

All you Need is Love          Píseň                     DaKoa

Hallelujah (L.Cohen)      Píseň                    DaKoa + Pozořice + Kvintet

O happy Day                Píseň                    DaKoa + Pozořice + Kvintet

Ludwig van Beethoven      Europahymne – Óda      DaKoa + Pozořice + Kvintet

DaKoa je sbor mladých lidí z rakouského města Ebreichsdorfu nedaleko Vídně. Tento pěvecký sbor, vznikl v roce 1999 se zaměřením na gospely (americké chrámové písně) avšak postupně začal rozšiřovat svůj repertoár o spirituály, skladby soulové, jazzové i písně krajové-zlidovělé. Soubor vystupuje na řadě různých společenských a církevních akcích. Charakterizovat tento sbor se dá jednou větou – jsou to mladí lidé, které spojuje láska k hudbě a  radosti ze společného díla. Sbor řídí paní Olga Klemen.

Chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích je smíšený pěvecký sbor, jehož hlavním zaměřením je doprovázet liturgii historickou a současnou hudební tvorbou. Již tradičně doprovází zpěvem vánoční a velikonoční slavnostní bohoslužby v pozořickém kostele. Uměleckou vedoucí je paní Mgr. Marta Kročová.

Smyčcový kvintet Jiřího Preisingera vznikl spojením vynikajících profesionálních hudebníků, kteří se zaměřují na interpretaci hudební tvorby skladatelů minulého století. Kvintet se specializuje zvláště na hudbu skladatelů rodu Straussů a jejich současníků ale jejich repertoár je daleko širší – můžeme říci od 16. století po současnost (Gulio Caccini, A. Corelli, H. I. F. Biber, J. S. Bach, F. Schubert, F. Schumann….)