Noc kostelů ve Slavkově a fotografie

Statistika Noci kostelů ve Slavkově uvádí:

kostel Vzkříšení Páně – 685

farní pastorační centrum – 250

kaple sv. Jana Křtitele – 495

zámecká kaple + zámecký park – 450

modlitebna CČSH – 200

modlitebna CČBE – 400

CELKEM: 2480 vstupů

(to odpovídá kolem 650 návštěvníků)

Fotografie z Noci kostelů:

Foto L. Kábrtová

Foto J. Havrda

pořadatelé

Vzkříšení Páně

půda

dílna dětí

zahájení mší sv.

trpaslíci

troubení

zámecká kaple

troubení

výstava oděvů

ovečky

schola

PS Gloria

fotografie

evangelíci

špitálka

špitálka

u Husitů

u Husitů

divadlo

fotografie z farnosti

s farářem

tři pěvkyně

kuchyně