Noc kostelů ve Slavkově a fotografie

Poděkování všem, kteří připravili Noc kostelů. Můžete se podívat ny vyhodnocení vstupů do kostelů, celkem jich bylo ve Slavkově 2480 (vstup je za každý objekt, není to počet lidí). 31.5. přidány nové fotografie

Statistika Noci kostelů ve Slavkově uvádí:

kostel Vzkříšení Páně – 685

farní pastorační centrum – 250

kaple sv. Jana Křtitele – 495

zámecká kaple + zámecký park – 450

modlitebna CČSH – 200

modlitebna CČBE – 400

CELKEM: 2480 vstupů

(to odpovídá kolem 650 návštěvníků)

Fotografie z Noci kostelů:

Foto L. Kábrtová

Foto J. Havrda

pořadatelé

Vzkříšení Páně

půda

dílna dětí

zahájení mší sv.

trpaslíci

troubení

zámecká kaple

troubení

výstava oděvů

ovečky

schola

PS Gloria

fotografie

evangelíci

špitálka

špitálka

u Husitů

u Husitů

divadlo

fotografie z farnosti

s farářem

tři pěvkyně

kuchyně