Noc kostelů ve Slavkově potřetí

Zveme vás na NOC KOSTELŮ ve Slavkově u Brna v pátek 29. května 2015. Na této akci, která vznikla v naší zemi v roce 2009, spolupracují duchovní tří církví se svými farníky. Připojeno video z NK 2011.

NK

Videospot k Noci kostelů.

Video reportáž z Noci kostelů 2011 – youTube

Farář římskokatolické farnosti Milan Vavro, farář Husova sboru Milan Vostřel a evangelická farářka Jarmila Řezníčková.

Letošní ročník připomene na katolické půdě Rok zasvěceného života a u evangelíků a husitů 400. výročí upálení mistra Jana Husa. Otevřeny budou prostory chrámu Vzkříšení Páně s oratořemi a půdou, katolická fara, modlitebna Českobratrské církve evangelické na Fügnerově ulici a Husův sbor Československé církve husitské na Jiráskově ulici. Programy vám kromě výstav a hudebních vystoupení v podání varhanních koncertů a pěveckých sborů přiblíží také život místních křesťanských komunit. Zmíněná témata Jana Husa a řeholního života, konkrétně školských sester ve Slavkově, zazní v prezentacích a výstavách. Nebudou chybět ani aktivity pro děti, které jsou připravené hned od začátku večera.

Objekty budete moci navštěvovat v libovolném pořadí, program je sestaven v intervalech a částečně se opakuje. K prohlídkové trase budou vytištěny letáčky s časovým programem. V pátek 29. května 2015 večer jste znovu pozváni navštívit naše kostely a modlitebny netradičním způsobem. Program Noci kostelů je k dispozici na internetových stránkách www.farnostslavkov.cz.

Za přípravný tým P. Mgr. Milan Vavro, děkan

NK

Program NOCI KOSTELŮ 2015

     Farní kostel Vzkříšení Páně (18:00 – 22:30)

17:50-18:00     Slavnostní vyzvánění všemi zvony

18:00-18:45     Mše svatá nejen pro rodiny s dětmi – slouží otec Milan Vavro, zpěvem doprovází rodiče s dětmi

19:30-20:30     Varhanní intermezzo – Veronika Andrlová, Václav Vymazal

20:30-21:00     Nešpory – večerní modlitba řeholních sester ze Slavkova

21:00-21:45     Collegium musicale bonum – koncert duchovní hudby, pěvecký sbor řídí Karol Frydrych

22:00-22:20     Noční varhanní koncert – Olga Frydrychová

22:20-22:30     Modlitba za město – otec Milan Vavro

celý večer     Krátce o křesťanství – prezentace mládeže na základní témata víry

celý večer     Farní muzeum – výstava starých bohoslužebných oděvů, knih a předmětů

celý večer     Dřevěná klenba – prohlídka klenby kostela a kostelních hodin

celý večer     Slovo povzbuzení – zastavení nad slovem středem kostela

       

     Farní kostel Vzkříšení Páně – fara a pastorační centrum (18:45 – 22:30)

18:45-21:00     Stavíme kostel – dílničky pro malé děti a školáky na faře

18:45-22:30     Kavárna na faře – občerstvení pro návštěvníky s promítáním z farního života

         

     Husův sbor Církve československé husitské (18:00 – 22:30)

18:00-21:00     Lukostřelba pro děti i dospělé – farní zahrada, instruktáž br. Antonín Kuchař

18:00-21:00     Hra Petanque – farní zahrada

18:00-19:00     Kreslené filmy pro děti – biblické příběhy (DVD)

19.00-20.00     Film Jan Hus – 1. díl z nové trilogie České televize (internetové vysílání)

20.00-21.00     Film Dějiny udatného národa českého – jeden ze 7 dílů České TV (DVD)

18:00-22:00     Výstava fotografií

22:00-22:30     Ztišení při svíčkách a písních z Taizé

     

     Modlitebna Českobratrské církve evangelické (18:45 – 22:45)

18:45-19:00     Úvodní slovo

19:00-19:30     Vítáme Vás u evangelíků – prezentace s doprovodným slovem

19:30-20:00     Mistr Jan Hus – Pravda Páně vítězí – prezentace s doprovodným slovem

20:00-20:45     Vystoupení pěveckého sboru s varhanními intermezzy

21:00-21:30     Mistr Jan Hus – Pravda Páně vítězí – prezentace s doprovodným slovem

21:45-22:30     Hoboj a kytara – hudba napříč staletími – koncert

22: 30     Pobožnost na dobrou noc

celý večer     Dílo a o díle M. Jana Husa – výstavka

Vstup na Noc kostelů je zdarma.