Noční adorace a mše sv. pro mládež v 5,00

Mši v pět ráno? Tam nikdo nebude! - zněly předpovědi před týdnem. Skutečnost - po celé noci strávené v adoraci následovala mše svatá s pěknou účastí.

Fotogalerie noční adorace, při které se stále zpovídalo a ranní mše sv. pro mládež v 5,00 hodin.