Nová farní rada

Nová slavkovské farní rada (ekonomická i pastorační) byla jmenována v neděli 13. ledna 2013. Všem členům vyprošujeme do služby Boží požehnání.

Předsedou ERF, PRF a farních rad ve filiálních obcích je farář P. Milan Vavro,

členy pastorační rady jsou také farní vikář P. Doc. Petr Mareček,

pastorační asistentka Jana Lstibůrková a za řeholní komunitu sestra M. Gregorie.

Na základě voleb do ekonomické a pastorační rady farnosti

byli zvoleni a farářem jmenováni tito farníci:

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

Ing. Pavel Galata, Ing. Zdeněk Mlčoch, Věra Slováčková,

Ing. Lukáš Svoboda a Miloš Šaněk.

Ekonomická FR

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

Ing. Roman Červinka, Ing. Karel Doleček, Ing. Pavel Hlaváček,

Ing. Jitka Hrabovská, Ing. Marie Charvatová, Mgr. Pavel Kočica,

Magdalena Melicharová, Mgr. Ludmila Palečková a Marie Šujanová.

pastorační FR

Funkčí období je na 3 roky, do 13. ledna 2016

Zvolení:

Ing. Mlčoch Zdeněk

Ing. Hlaváček Pavel

Ing. Hrabovská Jitka

Mgr. Palečková Ludmila

Šujanová Marie

Ing. Červinka Roman

Ing. Doleček Karel

Jmenovaní:

Šaněk Miloš

Ing. Svoboda Lukáš

Slováčková Věra

Mgr. Kočica Pavel

Ing. Charvatová Marie

Melicharová Magdalena