Nová kniha Marcely Neužilové – Výbrus srdce

Zajímavá kniha o jednom společenství těsně před pádem totalitního režimu v bývalém Československu s následnými kroky a tápání křesťanů ve svobodné společnosti.

Chtěla bych upozornit na tuto knihu, kterou vydalo nakladatelství Alfa-Omega a je k dostání v brněnském knihkupectví Cesta. Jeden exemplář věnovala autorka i s podpisem do naší farní knihovny. Pokud by byl o knihu zájem, naše knihovnice, paní Lstibůrková, by pro vás knihu zakoupila.

Prostřednictvím hlavní hrdinky příběhu této knížky je čtenář seznámen s prostředím jednoho společenství charismatické obnovy těsně před pádem totalitního režimu v bývalém Československu a sleduje následné kroky a tápání křesťanů ve svobodné společnosti. Autorka zde předestírá strhující autentický příběh o budování jedné z prvních církevních škol, vznikající v porevoluční euforii téměř živelně na „zelené louce“ bez mnohých znalostí a připravenosti křesťanů. Není se čemu divit, když tohoto nadšení a jisté dávky naivity zneužijí agenti StB, kteří se nehodlají jen tak vzdát svých pozic a vmísí se do budování církevní školy s úmyslem tento proces ovládnout.

Podvědomá nedůvěra a strach o vlastní kůži, neblahé dědictví bývalého režimu zasévané 40 let do srdcí lidí, a účelové manipulace agentky STB působí rozkol v učitelském sboru, který není schopen se plně semknout. A tak na pozadí lidské slabosti tím více vyniká spravedlnost „Božích mlýnů“, které melou pomalu, ale jistě, až nakonec „sklapne past“. Závěr knihy je otevřený, jako sám život. Přesto autorka vkládá do úst hlavní hrdinky zdravě kritické a optimistické zhodnocení, jehož optika by měla být jakýmsi poučením, či mementem pro každého křesťana.

Ludmila Nosková