Nové farní rady

Můžete se seznámit s výsledkem voleb a následným jmenováním nových farních rad v naší farnosti.

Složení nových farních rad v Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna:

Předsedou ERF, PRF a farních rad ve filiálních obcích je farář P. Milan Vavro, členy pastorační rady jsou také farní vikář P. Petr Mareček a za řeholní komunitu sestra M. Gregorie.

Celkem je ustanoveno 5 farních rad se 34 členy. Oproti minulému volebnímu období bylo 19 členů v předešlých radách, 15 členů je nových (tj ze 44% mají farní rady nové členy).

Na základě voleb do ekonomické a pastorační rady farnosti byli zvoleni a farářem jmenováni tito farníci:


EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

  • zvoleni – Pavel Galata, Vojtěch Jedlička
  • jmenovaní farářem – Marie Slováčková, Zdeněk Mlčoch, Jan Fries

ekonomická rada


PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

  • zvoleni – Miroslav Lstibůrek, Jiří Paleček st., Ludmila Nosková, Zdena Schneiderová, Pavel Hlaváček
  • jmenovaní farářem – Jitka Hrabovská, Marie Červinková, Jiří Tesák, Milan Šaněk

pastorační rada


FARNÍ RADA V NĚMČANECH

  • zvoleni – Jan Formánek, Stanislav Patera, Miloš Jindřich, Marta Hromková
  • jmenovaní farářem – Oldřich Svoboda, Blanka Svobodová, František Pavézka

FARNÍ RADA V HODĚJICÍCH

  • zvoleni – Miroslav Šujan, František Drápela, Kateřina Šujanová, Stanislav Kyselka st.,
  • jmenovaní farářem – Stanislava Němčanská, Romana Floriánová, Růžena Kyselková

FARNÍ RADA V HERŠPICÍCH

  • zvoleni – Marie Bedřichová, Martin Šujan st., Miroslav Zavadil
  • jmenovaní farářem – Marie Marková, František Jeřábek ml., Martin Šujan stř..

Farní rada v Němčanech, Hodějicích a Heršpicích zvolí 3 členy pro vlastní ekonomické záležitosti. Na prvním setkání zvolí farní rada v každé obci také zástupce do ERF a PRF Slavkov pro rozhodování v záležitostech celé farnosti.

Platnost všech farních rad je 5 roků ode dne ustanovení (do 21. 10. 2012).


VÝSLEDKY VOLEB do farních rad ve farnosti Slavkov u Brna 2007

Výsledky voleb zpracovala dne 29. 09. 2007 na faře ve Slavkově u Brna volební komise ve složení:

P. Milan Vavro, Zdena Schneiderová, Antonín Hladký a Miroslav Lstibůrek.

V tabulce jsou uvedeny počty odevzdaných lístků a volební účast. Zvolení členové jsou uvedeni v jednotlivých radách.

obec

počet lístků

voličů

nad 17 let

účast %

r. 2007

účast %

r. 2002

Slavkov

91

350

26,0

30,6

Němčany

39

120

32,5

43,0

Hodějice

29

80

36,2

67,5

Heršpice

20

40

50,0

75,0

celkem

179

630

28,4

43,8

obec

počet lístků

voličů

nad 17 let

účast %

r. 2007

účast %

r. 2002

Slavkov

91

350

26,0

30,6

Němčany

39

120

32,5

43,0

Hodějice

29

80

36,2

67,5

Heršpice

20

40

50,0

75,0

celkem

179

630

28,4

43,8

obec

počet lístků

voličů

nad 17 let

účast %

r. 2007

účast %

r. 2002

Slavkov

91

350

26,0

30,6

Němčany

39

120

32,5

43,0

Hodějice

29

80

36,2

67,5

Heršpice

20

40

50,0

75,0

celkem

179

630

28,4

43,8

obec

počet lístků

voličů

nad 17 let

účast %

r. 2007

účast %

r. 2002

Slavkov

91

350

26,0

30,6

Němčany

39

120

32,5

43,0

Hodějice

29

80

36,2

67,5

Heršpice

20

40

50,0

75,0

celkem

179

630

28,4

43,8