Nové knihy ve farní knihovně

Doba vypůjčení je jeden měsíc a knihovna je otevřena každou neděli po ranní a večerní bohoslužbě.

Víra je … Pamela Reeveová – každá stránka knihy nabízí nový svěží výrok o víře v Pána Ježíše.

Dopřej si čas Je to tvůj život! – Notker Wolf ¬– jak vhodně nakládat s časem, i když je ho málo.

Šeptáno do vrby – Petr Vrbacký – autor se jednoduchým a výstižným způsobem zamýšlí nad několika tématy, které mohou oslovit i nevěřícího člověka.

Život Konstantina Cyrila život Metoda – Štefan Vragaš – kniha ve slovenském jazyce, zpracovaná podle staroslověnského textu a jiných překladů.

Drogy klepou na dveře – Stephen Arterburn – Jim Burns¬ – výklad vychází z nejnovějších odborných poznatků a experimentálních studií, nikde však čtenáře svou odborností nezahlcuje. Silnou stránkou jsou příklady z praxe.

Řešení existuje – Don Schmierer – autor se věnuje osobní službě a pastoraci více než 40 let. V knize se zabývá prevencí homosexuality u dnešní mládeže.

Touha po nebi – Steve Turner – Rock´ n´ roll a hledání spásy – proč jsou rockové hvězdy pro náboženství zdánlivě otevřenější než například herci, tanečníci nebo architekti? Kniha je pokusem udělat spojnici mezi výrokem sv. Augustina ze 4. století a slovy písně o patnáct století později: „Každý má hladové srdce.“

Jak vyprávět příběhy – Ruth Allistonová – dobré podněty a povzbuzení pro ty, kdo se chtějí zdokonalit ve vyprávění příběhů.

Ženy, které se příliš snaží – Kevin Leman – tato kniha je pro ženu, která má pocit, že všechny práce a vztahy závisí jen na ní. Je určena ženám, které touží po větším respektu v rozličných životních situacích

Co Bůh šeptá maminkám – Hana Pinknerová – krátké čtivé příběhy na téma rodina a manželství, vztah s Bohem a s lidmi.

Budu asi lítat – Hana Pinknerová

Hořká čokoláda – Hana Pinknerová

Až do krajnosti – Guy Gilbert

Pro nejmenší děti:

Jedna žába, druhá žába – Mercer a Marianna Mayerovi – kniha s pěknými ilustracemi, ale bez textu. Příběh je třeba vyprávět podle obrázků.

Dáreček – Ráchel Bícová, Jaromír František Palme – čtenáři se dozví jaké to je, když do rodiny přibude miminko.

Jakou mám náladu? – Ráchel Bícová, Miro Pogran – i děti mají různé nálady, které popisuje dětským způsobem tato kniha.

Pohádky pod polštář – Zuzana Pospíšilová – pro děti od 3 do 8 let. Autorka v krátkých pohádkách děti vychovává: „Proč je dobré používat kapesník, proč nemáme škodit druhým a další pohádky, které přijatelnou formou učí děti.

Pro starší děti:

Odpusť – Jiří Kaňa, Pavla Schrotterová – příprava ke svátosti smíření.

V Kubánském zajetí – Dave Gustaveson – pro děti od 9 let. Přáním autora je, aby děti a mládež zakoušeli výjimečná dobrodružství světové misie.

Tajemství duhové zahrady – Patricia St. John – jedenáctiletá Elaine není vůbec nadšená z toho, že musela opustit Londýn a přestěhovat se na waleský venkov. V rodině Owenových, u kterých teď bydlí, se cítí opuštěná a ztracená. Když se ale jednoho dne vydá podívat, co je na druhém konci duhy, najde podivuhodnou opuštěnou zahradu. Právě tam začne dobrodružství, které obrátí její život naruby.

Poklady pod sněhem – Patricia St. John – je možné změnit minulost a odpustit druhým? Mohou se z nepřátel stát blízcí kamarádi? Půvabný příběh čtenáře zavede do krásné alpské krajiny, nebezpečného průsmyku, ale především dá poznat jak důležité je odpuštění.

Další tituly připravujeme.

Zpracovala Jana Lstibůrková