Nové knihy ve farní knihovně

Chcete si přečíst nějakou knihu z křesťanské literatury? Nemusíte si ji kupovat, stačí zajít do farní knihovny ve farním kostele, dveře vlevo pod kůrem.

Nové knihy ve farní knihovně.

Tvé jméno:  Anselm Grün

Jméno mi připravil sám Bůh: vymyslel je a přidal mi k němu dary a schopnosti, které mohu během života rozvíjet.

Něco nad námi musí být : Marie Svatošová

Boží existenci přibližuje autorka nejen slovem, ale i neobvyklými a unikátními fotografiemi.

Jsi požehnánim : Anselm Grün

Žehnat je oprávněn každý křesťan, a protože je sám Bohem požehnán, stává se také požehnáním pro druhé. Požehnání pak vnáší do zranitelného a křehkého lidského života život Božský.

52 způsobů jak učit děti modlitbě: Roberta Hromasová

Tato kniha přináší náměty, které vám pomohou vést dítě k modlitbám spontánním, jednoduchým, upřímným a hlubokým.

Síla v slabosti Jana Pavla II.

Touto poutavou knihou mohou čtenáři znovu prožít příběh plný obětavosti, vděčnosti a lásky.

Brněnská diecéze (1777 – 2007)

Historie a vzpomínky.

 A já jsem s vámi i za železnou oponou.

Příběhy křesťanů ze zemí ovládaných komunismem.

„řekla ano“ MUČEDNICE V DŹÍNÁCH : Místy Bernallová

Život mladé Američanky, která byla zavražděna při masakru na jedné střední škole. Důvodem, její vraždy byla skutečnost, že se přiznala ke své víře.

PRO TEBE , MŮJ BOŽE TANČÍM : Mireille Négrová

Primabalerína pařížské Opery opouští na vrcholu kariéry umělecké prostředí a odchází do karmelitánského kláštera, aby našla hlubší smysl svého života. Každé skutečné umění je totiž v jádru náboženské, neboť člověka nezotročuje, ale osvobozuje od zlého.

FILIP  NERI  nakažlivá radost :Paul Türks

Poutavý životopis odkrývá obraz temperamentního a vtipného člověka- Filipa Neriho. Jeho současníci na něm milovali to, co na něm fascinuje i nás: byl nekonvenční, veselý a velmi komunikativní. Především však dokázal neotřelým a přitažlivým způsobem přivádět lidi k víře.

Dcera královská – František Křelina

Román o životě sv. Anežky české

Don Camillo a jeho svět – Giovannino Guia

Příběhy Dona Camilla a jeho protivníka starosty Pepponeho jsou laskavým a humorným vyprávěním o prostých lidech a jejich starostech. Více než 300 příběhů proslavilo autora po celém světě.

Třistakrát z židovského humoru – Daniel Lifschitz

Kniha je určena zájemcům o židovskou kulturu a tradici, a také těm čtenářům, kteří mají rádi moudrý humor a krátké vtipné příběhy.

Vstaň a choď! – Hervé Bazin

Neschopnost být si vzájemně a bez jakýchkoliv nároků nápomocní a prospěšní může být nemocí podobnou skutečné invaliditě. Kniha o vytrvalosti, silné vůli a lidském nitru.

O vědě a víře – Jiří Grygar

Kniha nabízí kvalifikovaný údiv (soubor textů přednášek a článků) nad podivuhodným řádem materiálního světa.(Velký třesk, Vesmírné signály, Kosmické katastrofy, Astronomie, …)

Znáš Krista? – Tomáš Špidlík

Známe Krista, umíme o něm povědět druhým? Pohled Ježíše Krista skrze tradici, svědomí, život svatých, církev, modlitbu atd. odhaluje smysl dějin a vesmíru a rozšíří poznání vtělené Pravdy a  Krásy

Myšlenky na každý den – Terezie z Lisieux

Úryvky ze spisů, dopisů, rad, vzpomínek, modliteb, rozhovorů a básní sv. Terezie z Lisieux.

…..A přesto říci životu ano – Viktor E. Frankl

Autor, světoznámý psychiatr v knize zachytil to, co konkrétně a osobně zažil v koncentračním táboře. Nejde o senzaci z utrpení, ale je to mistrovské dílo psychologického pozorování a svědectví velké lidskosti, která i dnes všechny, kteří museli nesmyslně trpět, může napřímit.

Cesta k solidaritě – Cyril Martínek

Výklad sociálního učení v dějinném vývoji zahrnuje tzv. sociální encykliky, sociální pastýřské listy biskupů, vztahy politické demokracie, tržní ekonomiky, budoucnost kapitalismu, otázku společenského řádu. Kniha je zpracována přehledně, srozumitelně a čtivě.

Don Bosko – Terezio Bosco

Životopis je sestaven z vlastních Pamětí Dona Boska a z Životopisných pamětí jeho žáků a spolupracovníků. Kniha seznamuje s dějinami jeho doby a tehdejší církve.

Dělníci na vinici 

Nevšední příběh kněžského života. Děj je plný dramatických událostí.

Probíhejte Jeruzalém a sviťte

V knize jsou promluvy P. Jiřího Reinsberga , kněz, který hluboce prožil svůj vlastní život , i životy těch , které na své kněžské cestě potkal.

Skateboard Boží 

Sestra Tereza vypráví o své cestě od ateistky až k zakladatelce malé komunity Ježíšových sourozenců.

Celý život jsem se učil a přece jsem propadl

V knize pana probošta Lukeše se zračí moudrost a laskavost člověka, jehož životním krédem se stalo „Láska přemáhá zlobu světa“.

Návrat

Příběh kněze, který prožil třináct let v zajateckém táboře na Sibiři. Pomocí přátel a s Boží pomocí se znovu může vrátit do kněžské služby.

Nový začátek

Pokračování životního příběhu kněze Tomase, který navazuje na knihu Návrat.

Štěstí? Smůla?

Soubor krátkých příběhů. Často až ten úplně poslední doušek života ukáže, zda to co nás potkalo, byla smůla či štěstí.

Kolik váží sněhová vločka

Krátké příběhy, ve kterých chce autor čtenáře dojmout, potěšit i povzbudit.

Moc a pokora

Život svatého Karla Boromejského. I  jemu církev vděčí za to , že po jedné z temných chvil její historie opět mohla zazářit velikostí a čistotou.

Nevšední příběhy

Veselé i vážné krátké příběhy k zamyšlení.

Z Boží kanceláře

Mile napsané příběhy o tom, jakou práci s námi Pán Bůh má.

V Africe mi říkali Sípho

Poutavé vyprávění P. Zdeňka Čížkovského o jeho životě a práci v misiích.

Do výšky volím pád

Knižní setkání Jana Paulase s psychiatrem a jáhnem Maxem Kašparů. Poznáte jeho vypravěčské umění, dobrosrdečný humor i spravedlivé rozhorlení nad lidskou hloupostí a pokrytectvím.

Don Camillo a jeho svět

Příběhy kněze a jeho protivníka starosty Pepponeho jsou humorným vyprávěním o prostých lidech.

Našel jsem domov

Kniha je kronikou roku života ve společenství lidí zdravých i postižených.

Když vás trápí někdo blízký

Kniha se zabývá problematikou partnerských, manželských, rodinných vztahů a jejich krizí.

Ptal jsem se cest

Rozhovor s profesorem Tomášem Halíkem. Osobní svědectví o hledání vlastní cesty v duchovním životě i v soudobé společnosti.

Farář světa

Poutavě napsaný životopis papeže Jana XXIII.

Humor v církvi dovolen

P. František Hobizal v knize předkládá čtenáři humor všeho druhu, i ten na tělo.

Kdybych měl už jeden den života

Soubor krátkých zamyšlení nad smyslem života.

Stalo se ve Vatikánu

Kniha přináší v krátkých příbězích epizody ze života papežů 20. století.

Bůh píše i na křivých řádcích

V Bibli nejsou jen kladní hrdinové, ale i ničemové. Právě o nich je tato kniha, plná napětí a dobrodružství.

Na krásné samotě

Námět knihy tvoří osudy mnoha lidí, se kterými se setkával její autor děkan P. František Vaněk.

Vejce a já

Hrdinka tohoto románu líčí život na farmě v zapadlém koutě Kalifornie. Nadchne čtenáře svým životním optimismem.

Zvěrolékař a psí historky

Skvělý vypravěč James Herriot vás zavede do světa, v němž převládá radost a vzájemné pochopení.

Listy Nikodémovy

Dílo je monumentální obraz Palestiny před dvěma tisíci lety.

Odkaz

Děj se odehrává na počátku 15. století. Dva mladí šlechtici nacházejí na svých cestách životem přímluvce a pomocníka, světce Heřmana z Reichenau.

Plná slávy

Anglický spisovatel Bruce Marshall se odvažuje v názvu této knihy tvrdit, že církev je plná slávy, i přes všechnu hříšnost a nedokonalost lidí, kteří se k ní hlásí.

O radostech lidské duše

Krátké meditace psychiatra a jáhna Maxe Kašparů věnované radostem všedního dne a zejména tomu jak je nalézat.

Sedmero zastavení u klíčové dírky

Publikace nám umožňuje nahlédnout do pracovny psychiatra Maxe Kašparů a zamyslet se nad problémy, které občas musí v partnerských vztazích řešit každý člověk.

Věroměr

Max Kašparů trochu netypickým způsobem probouzí kostelní spáče a povzbuzuje ty, kteří to s křesťanským životem myslí aspoň trochu vážně.

Poustevník

Na pustém ostrově u skotského pobřeží žije poustevník Petr. Pro otce Robertsona, který právě prožívá krizi víry, se cesta za Petrem stává cestou k sobě samému.

Prorok

Druhý z příběhů, jejichž hlavním hrdinou je rybář, poustevník, prorok a mystik Petr Calvay. Po bezvýsledném pátrání je prohlášen za mrtvého, ale vše dopadne jinak.

Mystik

Třetí a závěrečný příběh o setkání otce Robertsona s poustevníkem Petrem Calvayem se tentokrát neodehrává na opuštěném ostrově.

Buďte věrní

Kniha rozhovorů, přednášek a homílií apoštolského nuncia Giovanni Coppa. Obsah knihy ukazuje stopy nunciových pastýřských cest po naší vlasti.

Kardinál Vlk odpovídá

Na otázky hledajících a pochybujících. Rozhovory s novinářkou Blankou Pirnosovou.

Kardinál Tomášek

Svědectví o dobrém katechetovi, bojácném biskupovi a statečném kardinálovi. Kniha vzpomínek a dokumentů se snaží ukázat proměny osudu i postojů pana kardinála.

Důvěra v pomoc Boží

V této útlé knížce se dočteme, jak někteří lidé byli postaveni do zdánlivě beznadějných situací, měli však důvěru v Boží pomoc a Bůh pomohl způsobem často zázračným.

Dopisy slavným osobnostem

Obsahem knihy jsou smyšlené dopisy, které psával  benátský  patriarcha  Albino Luciani, pozdější papež Jan Pavel I. mužům a ženám, kteří svého času sehráli ve světě významnou roli.

Ženy ženám

Výběr duchovních textů. Myšlenky žen od 12. století po současnost. Žen, které milovali své muže, své komunity, svá povolání, ale především milovali Boha.

Lumina

Souhrn myšlenek a modliteb mystičky Adrienny Von Speyr.

Malý kompas víry Maxe Kašparů pro hledající, bloudící a nevěřící mladé lidi a nejen pro ně.

Na stará kolena

Usměvná i vážná vzpomínání.

Jen tebe

Deník sestry Kláry, nenápadné řádové sestry, je obrazem návratu duše k Bohu.

Svatý Jan Vianney

Utlá knížka o životě Arského faráře.

Duše Ruska s Tomášem Špidlíkem

Kniha krátkých aforismů různých autorů s vysvětleními. Měly by pomoci k pochopení ideí národů v době, kdy se usiluje o sjednocení Evropy a světa.