Nové varhany v Hodějicích

O velikonoční neděli 17. dubna 2022 v 11.00 hodin se konala v kostele sv. Bartoloměje v Hodějicích slavnost požehnání varhan. Na tento velikonoční svátek, který je zároveň dnem zasvěcení farního kostela, přijal pozvání do Hodějic pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul, aby požehnal varhany a také službě našich varhaníků.

Biskupa přivítal farář P. Milan Vavro a starostka obce Blahoslava Suchánková, která poděkovala za realizaci varhan a popřála Hodějicím kvalitní varhany s krásným zvukem píšťal. Varhany doprovázel a představil diecézní organolog a vedoucí Střediska pro liturgickou hudbu v Brně Mag. Art. Ondřej Múčka, který se od počátku záměru rekonstrukce varhan této akci osobně věnoval.
Požehnání varhan proběhlo na začátku mše svaté, kde byli mnozí překvapeni tím, že při vstupním průvodu varhany nehrály. Byl to záměr, aby se po modlitbě požehnání a pokropení lidu i varhan křestní vodou, nástroj poprvé postupně rozezněl od nejmenších tónů do plného zapojení všech rejstříků. V promluvě poukázal biskup Pavel na oslavu Vzkříšeného Ježíše, ke které patří také zpěv a doprovod varhan. V závěru bohoslužby přijali požehnání k varhanické službě varhanice a varhaníci z naší farnosti. Následovalo poděkování farníků biskupovi Pavlovi a kněžím, farář poděkoval organologovi Múčkovi za starost a odvedenou práci, od výběru varhanního stroje přes projekt až po realizaci. Poděkoval také starostce a zastupitelstvu obce za přidělení dotace, bez které by akce neproběhla. Poděkoval také přítomným varhanicím a varhaníkům za jejich mnohaletou službu, zvláště varhanici Kateřině Haičmanové, rozené Šujanové, která hraje v Hodějicích na varhany již 22 let.

Poté byly Mag. Múčkou varhany představeny po jednotlivých rejstřících, abychom poznali barevnost jednotlivých tónů. Pro zájemce následoval malý koncert tří skladeb, přes pokročilý čas na něm zůstala větší část účastníků.

V Hodějickém kostele byly do roku 1994 menší varhany, neznámého původu a roku postavení. Tyto byly v roce 1994 přestavěny za použití původních píšťal s přidáním několika ne zcela kvalitně vyrobených píšťalových rejstříků, které v souzvuku nevydávaly harmonickou melodii. Byl tehdy zvolen pneumatický systém, který nepatřil mezi kvalitní a vykazoval navíc konstrukční chyby. Pro předvídanou budoucí nutnost oprav a téměř nemožnost vyloudit kvalitní zvuk došlo k rozhodnutí varhanní stroj nahradit kvalitním, s možností zakoupení použitých varhan z Německa. Vybrali jsme zachovalý, rozměrově vhodný nástroj s mechanickou trakturou (ovládáním), a dvěma manuály s pedálem. Počet rejstříků, neboli píšťalových řad, je totožný (6 v klaviaturách a 2 v pedálu). Tóny jsou harmonické a každý rejstřík má svůj výraz. Dva manuály dávají varhaníkovi daleko více možností kombinací při hře. V říjnu 2021 jsem se vydal s Mag. Můčkou do Německa, kde jsme u varhanáře v blízkosti Augsburgu vybraný nástroj prohlédli a vyzkoušeli. Návrh farní rada přijala a z důvodu pandemických omezení mohly být varhany dovezeny až 29. ledna 2022. Varhany obsahují celkem 508 kvalitních píšťal, vyrobených ze slitiny cínu a olova nebo z dubového a borového dřeva. Montáž stroje a ladění píšťal provedla firma A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o. z Lomnice u Tišnova.

S rekonstrukcí varhan bylo potřeba rozšířit kůr, aby mohly být varhany v prostředí kostela, předchozí totiž hrály v místnosti pod věží a zvuk byl částečně zastřený. Úprava konstrukce kůru byla provedena kovovou konstrukcí. Dřevěné zábradlí doplňují dvě varhanní věže s píšťalami a dodávají tak varhanám majestátnost a zcela nový moderní design. O precizní provedení se zasloužilo Stolařství pana Pavézky z Křižanovic. Kromě těchto prací děkuji za pomoc členům farní rady, kteří pomáhali při demontáži, odvozu a dovozu dílů, montáži zábradlí a zednických pracích a stálém úklidu před bohoslužbami.

Dispozice varhan

Výrobce: Friedrich Weigle Orgelbau Echterdingen 1969, opus 1207

I. manuál: Kryt 8´,Principál 2´v prospektu, Quinta 1 1/3´

II. manuál: Flétna (Pommer) 8´, Flétna 4´, Mixtura 1 1/3´třířadá

Pedál: Subbas 16´, Dolkan 4´

Výdaje na pořízení varhan si vyžádaly celkem 615.000 Kč (nákup varhanního stroje 307.000 Kč, převoz do ČR 19.000 Kč, varhanářské práce, ladění a dopravné 185.000 Kč, kovové konstrukce a stolařské práce 104.000 Kč. Realizace probíhala pouhé dva a půl měsíce.

Farnost děkuje Obci Hodějice za finanční příspěvek na toto dílo ve výši 225.000 Kč a všem farníkům, kteří přispívali minulé roky do sbírek ve výši 250.000 Kč.

Věříme, že hodějické varhany nás budou svým hlasem doprovázet při pravidelných bohoslužbách, radostných i smutných událostech života i varhanních koncertech.

P. Milan Vavro, farář