Nové vybavení Atria Dobrého pastýře

Dotace Evropské unie nám poskytla možnost dovybavit Atrium - třídu katecheze Dobrého pastýře novými stoly a židlemi pro menší děti.