Noví ministranti

Při mši svaté o misijní neděli 18. října 2015 byli přijati noví ministranti.

noví ministranti 2015

Novými služebníky oltáře se stali Dominik Šemora, Jan Marek, Luboš Šekyřík a Maxmilián Šaněk.

noví ministranti 2015

Nejprve složili slib k ministrantské službě.

noví ministranti 2015

Ministranti jim předali obleky.

noví ministranti 2015

Ke službě přijali hoši požehnání.