O činnosti Charity ve Slavkově a okolí

V rámci KLASu se konala v pondělí 31. března přednáška o Pečovatelské a Ošetřovatelské službě a také o Charitní poradně ve Slavkově.

Paní Iva Kuchyňková představila členkám Klasu služby, které Charita poskytuje ve Slavkově a okolí. Mluvila o Pečovatelské a Ošetřovatelské službě a také o Charitní poradně, ve které pracuje ona ještě s další kolegyní. Informovala o službě v Centru denních služeb pro seniory a osoby ze zdravotním postižením, o které se tolik ještě neví. Popsala některé problémy, které pomáhá řešit lidem v tíživé životní situaci. Jejich činnost je záslužná a společností nedoceněná.
Jitka Hrabovská

O Charitě