O Mariánském sloupu v Praze

Staroměstské náměstí, Praha. Památník za pomoc Panny Marie při obraně Prahy ...

Video rozhovor na DVTV o Mariánském sloupu. se sochařem Mariánského sloupu Petrem Váňou.

Mariánský sloup

Staroměstské náměstí, Praha

památník za pomoc Panny Marie při obraně Prahy

26. července až 3. listopadu 1648

Pražané a studenti, bez děl a téměř i vojska

bránili 101 dní Staré a Nové Město proti švédskému vojsku.

Prosili Pannu Marii o pomoc a slíbili postavit ke cti Panny Marie sloup.

Hradby byla švédskými děly rozbořeny

28. října 1648 se bojovalo ve městě

kapitulaci město odmítlo

3. listopadu 1648 bylo obléhání ukončeno

V roce 1650 byl slib splněn a na místě, kde se Pražané modlili

k Panně Marii před obrazem Panny Marie Rynecké

a kde bylo v roce 1631 na pranýři potupeno Staroboleslavské Palladium

byl postaven

Mariánský sloup

socha Panny Marie Neposkvrněné (Immaculaty) byla doprovázena anděly.

Andělé potírali démony války, moru (nemocí), bídy a hereze (lži, rozkolu)

3. listopadu 1918 byl Mariánský sloup stržen

byla zneuctěna nejen Panna Maria,

ale i statečnost obránců města, kteří Prahu o 270 let dříve ubránili

Průvod za obnovu Mariánského sloupu se koná 12. května 2018

Přijďte uctít nejen Pannu Marii, ale i statečnost obránců Prahy


POZVÁNKA

Na tradiční Mariánskou pouť Prahou v sobotu

12. května 2018

za obnovu historického Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, s obrazem Panny Marie Rynecké, Palladia Evropy, ve spodní části sloupu,

aby bylo obnoveno svaté místo díkůvzdání Neposkvrněné Matce Boží, Ochránkyně Evropy a našeho národa

a tak napraveno její zneuctění.

Níže je uveden program průvodu s modlitebními zastaveními v pražských kostelích. Pouť se koná s požehnáním J. E. Dominika, kard. Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, J. E. biskupa Ladislava Hučka, apoštolského exarchy řeckokatolické církve a J. M. Michaela Pojezdného, opata Královské kanonie Praemonstrátů na Strahově.

Prapory, církevní korouhve, obrazy a sošky Pražského Jezulátka, Panny Marie a svatých, jsou vítány.

Organizátoři, mariánští ctitelé v Praze a Hnutí obnovy duchovních tradic, prosí všechny křesťany o podporu obětavou osobní účastí na této Mariánské pouti Prahou.

K poutnímu putování je možno se připojit i odpojit kdekoli.

Cestou se modlíme růžence a zpíváme

11,00 – 11.20 Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově : Litanie k českým patronům

11.20           odchod k Panně Marii z Exilu

11.30 – 11.45 U sochy Panny Marie z Exilu v zahradě Premonstrátů: Raduj se, nebes Královno a litanie k Panně Marii

12,00 – 12.10 Modlitba u dříku Mariánského sloupu, prozatímně umístěném v zahradě sester sv. Karla                Boromejského pod Petřínem, za obnovu sloupu

12.30 – 13.00 Kostel Pražského Jezulátka, pobožnost k Pražskému Jezulátku

13.15 – 14.15 Kostel Panny Marie pod Řetězem (Maltézský řád), mše sv., modlitba za obrácení

14.15 – 14.45 Karlův most, zastavení u sochy sv.Jana Nepomuckého s krátkou modlitbou

14.45 – 15.00 Katedrála sv. Klimenta (řeckokatolická), Korunka k Božímu Milosrdenství, požehnání

15.30 – 15.45 zastavení u Panny Marie u Týnského chrámu (v koutě), smírné modlitby

15.45 – 16.00 Zastavení k modlitbě na místě strženého sloupu na Staroměstském náměstí, modlitby,            pobožnost k Panně Marii Rynecké,

16,00 – 16.30 před Týnem: litanie k Božímu Milosrdenství před vystavenou Nejsvětější Svátostí            oltářní, Te Deum a svátostné požehnání.

Uvedené časy jednotlivých zastavení jsou orientační.