O žehnání domů a bytů 12.-14. října

K misiím patří i žehnání domů a bytů. O co jde? Ve dnech 12. – 14. října kněží navštíví jednotlivé domácnosti a nabídnou požehnání.

Jak probíhá žehnání domů a bytů

K misiím patří i žehnání domů a bytů. O co jde? Ve dnech 12. – 16. října kněží navštíví jednotlivé domácnosti a nabídnou požehnání. Pomodlí se žehnací modlitbu za všechny, kdo přebývají v tomto domě nebo bytě. Žehnání znamená vyprošování dobra. Následuje pokropení svěcenou vodou. Dále předá potvrzení o žehnání domu. Je vhodné, aby se žehnací modlitby zúčastnili všichni, kdo jsou zrovna doma. V duchu se připojí k modlitbě kněze. Prosí se v ní, aby všichni zde žijící získali požehnání ke konání dobra a překonávali všechno, co je rozděluje a vede ke zlému. Bůh dává větší sílu rozhodovat se pro dobro a vytrvat v něm a snadněji překonávají zlo. Pokud se někdo v požehnaném domě modlí, zvyšuje se účinnost požehnání.

o. Nik

O požehnání

Bůh je pramenem a počátkem všeho požehnání pro lidi.

On jediný je nejvýš dobrý, a všechno, co stvořil, je dobré. Když se modlíme a říkáme Bohu, že je požehnaný, tak ho tím uctíváme, hlásáme jeho slávu a vzdáváme mu díky.

Lidé žehnají ve jménu Božím. Již ve Starém zákoně Bůh pověřil lidi, aby vzýváním jeho jména udělovali požehnání a v jeho jménu jím zahrnovali jiné lidi a stvořené věci. Požehnáním Bůh slibuje lidem pomoc a uděluje svou dobrotu. Když žehnají lidé ve jménu Božím druhým, např. kněží lidem nebo rodiče dětem, vyprošují jim tím Boží pomoc a ochranu před zlem.

Žehnáním domu nebo bytu prosíme Boha, aby nás znovu obdaroval svou přízní, vírou v něho a laskavým jednáním k druhým. Tím, že je člověk hříšný, se vzdaluje hříchem od dobra a od Boha. Hříšným jednáním je také poznamenáno místo, kde žijeme. Proto se žehnají také místa, která mají vztah k lidskému životu, zvláště domy a byty.

Žehnání není magický úkon, vztahující se na věc nebo místo, ale především je to modlitba za lidi, kteří v tom domě žijí.

Opakem požehnání je prokletí, neboli přání něčeho zlého druhém člověku. Někdy se stává, že lidé pociťují působení zla na místě, kde se dříve stalo nějaké zlo, a tak zde prosíme o zlomení působení zlého. K tomu je však potřebná také ochota obnovit vztah k Bohu.

o. Milan Vavro