Obnova lidových misií 2011

Letošní duchovní obnovou farnosti nás bude doprovázet hlavní host, indický kněz P. James Manjackal. V druhém víkendu nás obohatí promluvou P. Jan Hanák a P. Miroslav Slavíček, obnovu pro ženy vede P. Petr Karas z Dolních Bojanovic.
aktualizováno 2.10.
OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ 9. – 23. ŘÍJNA 2011:

Evangelizační den s P. Jamesem Manjackalem

neděle 9. října

Hlavním hostem letošní obnovy misií v naší farnosti bude v neděli 9. října charismatický katolický kněz z Indie P. James Manjackal.

Více o P. Manjackalovi

Evangelizační den s modlitbou za uzdravení duše i těla skrze charismata Ducha Svatého, který povede ve farním kostele od 10.00 do 15.00 hodin, bude mít motto: „Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království“ (Jan 3,3).

Mši svatou bude o. James slavit v průběhu programu.

Po poledni bude půlhodinová přestávka, ne tak dlouhá, abyste šli domů na oběd, můžete si proto vzít malou svačinu.

Přesto, že je tato akce náročnější a jiná, než jsme zvyklí, vás p. farář zve k účasti, i otec biskup se dobře vyjádřil k působení o. Manjakala.

Očekáváme, že přijedou lidé z jiných farností.Doporučujeme dostavit se dříve, očekáváme velkou účast věřících.

Ranní mše svatá v 8,30 a večerní v 18,00 zůstane zachovaná.

Heršpicích bude mše sv. mimořádně v 8,30 hodin.

Víkendová obnova 21. – 23. října

pátek 21. 10.

Promluvy P. Jana Hanáka, mše sv. v 18.00, promluva v 19.00, farní kostel, setkání s mládeží 20.00 fara.

sobota 22. 10.

Duchovní obnova pro ženy,  DSR 9.00 – 16.00

„Jak žít a čerpat z Božího slova“ vede o. Petr Karas.

Adorace a svátost smíření, 17.00 – 19.00 farní kostel.

kříž LM

neděle 23. 10.

Nedělní kázání P. Jana Hanáka při mši svaté

(Slavkov 8.30, Němčany 9.45, Hodějice 11.00)

Nedělní kázání P. Miroslava Slavíčka při mši svaté

(Heršpice 11.00, Slavkov 18.00)

Modlitba u misijních křížů po nedělní mši sv.

Pouť do Křtin – na závěr duchovní obnovy, neděle 23. 10. v 15.00. Růženec, mše svatá s kázáním P. Slavíčka, tradiční světelný průvod.

Pojede autobus.(13,30 Heršpice, Hodějice, 13,45 Němčany, 14,00 Slavkov a kolem 17.00 zpět). Rodinám doporučujeme jet autem.