Obnova lidových misií 21. – 23. 10. 2011

Víkendová obnova 21. – 23. října

pátek 21. 10.

Promluvy P. Jana Hanáka, mše sv. v 18.00, promluva v 19.00, farní kostel.

Setkání s mládeží 20.00 fara, debata s o. Janem Hanákem na různá témata.

sobota 22. 10.

Duchovní obnova pro ženy, DSR 9.00 – 16.00

„Jak žít a čerpat z Božího slova“ vede o. Petr Karas.

Adorace a svátost smíření, 17.00 – 19.00 farní kostel.

Zpovídají P. Pavel Lacina, P. Miroslav Slavíček a P. Milan Vavro.

neděle 23. 10.

Nedělní kázání P. Jana Hanáka při mši svaté

(Slavkov 8.30, Němčany 9.45, Hodějice 11.00).

Nedělní kázání P. Miroslava Slavíčka při mši svaté

(Heršpice 11.00, Slavkov 18.00).

Modlitba u misijních křížů po nedělní mši sv.

Pouť do Křtin – na závěr duchovní obnovy, neděle 23. 10. v 15.00. Růženec, mše svatá s kázáním P. Slavíčka, tradiční světelný průvod.

Pojede autobus.(13,30 Heršpice, Hodějice, 13,45 Němčany, 14,00 Slavkov a kolem 17.00 zpět). Rodinám doporučujeme jet autem.