Obnova pro manželské páry

Cyklus 3 víkendů duchovní obnovy pro manželské páry v Újezdě u Brna a Žatčanech od 8. února 2014.

LÁSKA A  PRAVDA

Cyklus 3 víkendů duchovní obnovy

pro manželské páry

Újezd u Brna a Žatčany

8. a 9. února 2014

8. a 9. března 2014

5. a 6. dubna 2014

Komunita Emmanuel Vás zve na duchovní akci pro manžele, mladé i starší, bez dětí i s dětmi.

Bůh je s námi i v manželství, to je ta dobrá zpráva, kterou přináší tyto tři víkendy pro manžele. Chceme si to připomínat a také prožívat.

Setkání (sobota 9 – 18 hod, neděle 9-13 hod) obsahují společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši sv.

Témata jednotlivých setkání:

1. Bůh nás miluje jako manžele, svátost manželství.

2. Komunikace mezi manžely – slovní, tělesná a duchovní

3. Výchova dětí a život rodiny

Kontaktní adresa:

manželé Mezuláníkovi, 9.května 939, Újezd u Brna 664 53,

e-mail : mariemezu@seznam.cz


Komunita Emmanuel má svůj počátek v  charismatické obnově. Vytvořila se v r. 1972 v Paříži z modlitební skupiny věřících, kteří prožili vylití Ducha svatého.

Brzy se rozšířila po celé Francii a dnes má více jak 6.000 členů v 50 zemích světa všech kontinentů. Od 8.12.1992 je Komunita Emmanuel pod pontifikálním právem.

V České republice je od r. 1990 a má sídlo v Brně.

V Komunitě žijí všechny stavy, manželé, svobodní, kněží i osoby zasvěcené v celibátu. Všichni spolu sdílejí přítomnost Emmanuele, Boha s námi. Posláním Komunity je hlásat tuto zvěst všem lidem.

Základem spirituality je adorace, soucítění a evangelizace.

Z adorace Eucharistického Ježíše, Emmanuele, vychází soucítění se všemi, kteří strádají hmotně nebo duchovně a z tohoto soucítění se rodí žízeň po evangelizaci v celém světě.

Evangelizace má řadu forem: členové Komunity vedou modlitební skupiny, semináře charizmatické obnovy, LÁSKU A PRAVDU, víkendová setkání pro mladé a organizují velká duchovní setkání v Paray-le-Monial a v Altöttingu, Wadowicích, Púchově aj.

Komunita se také aktivně účastní života v diecézích. Jednotliví členové jsou zapojeni do aktivit farností a diecézí a sociálních služeb. Ve světě Komunita spravuje celou řadu farností.

Poselství rodinám Jana Pavla II při návštěvě Francie v r. 1997

Vy jste sůl země a světlo světa (Mt 5, 13.14)

Těmito slovy vás Pán zve, abyste byli svědky a misionáři pro své bratry a sestry. Kéž váš život, jemuž dává smysl Pán, je plodný pro všechny, kteří jsou kolem vás. Kéž váš život září, vždyť sám Ježíš je v hloubce vašeho srdce. Ježíš vás miluje a volá vás k radosti.

Komunita Emmanuel Tel: 545 572 215

Lidická 6, 60200 Brno Internet: www.emmanuel.cz