Obnova pro muže – Starozákonní mužské vzory

Ohlasy na obnovu pro muže "Starozákonní mužské vzory" 20.11.2010.

V sobotu 20. listopadu 2010 se v Domě svaté Rodiny konala duchovní obnova pro muže na téma „Starozákonní mužské vzory“, kterou vedl vojenský kaplan P. Martin Vařeka. Na čtyřech starozákonních postavách nám ukázal určité typy chování a životních postojů, a to jak v kladném, tak i záporném smyslu. Přednášky byly střídány chvílemi ticha, které bylo možné využít k zamyšlení, adoraci, modlitbě nebo k přípravě ke svátosti smíření. V poledne nás sestry pohostily výborným gulášem a bylo také něco dobrého ke kávě. Po obědě obnova opět pokračovala a byla zakončena slavením mše svaté.

Přínosem duchovní obnovy pro muže bylo určitě vytržení se z koloběhu denních povinností, a tím získaný, a tolik nedostatkový, čas pro ztišení, modlitbu a zamyšlení nad svým životem. Účast nebyla tak hojná jako na nedávné duchovní obnově žen, ale my chlapy prožíváme víru jiným způsobem. Občas ji tak trochu tajíme i sami před sebou. Zvláště povzbuzující však bylo vidět, že mužská spiritualita dosud nevymřela. No řekněte, jak často uvidíte pohromadě čtyřicet šest chlapů na adoraci?

MIŠ

obnova muži

Z dalších ohlasů:

Která starozákonní postava mě nejvíce oslovila?

Juda. Dovedl uznat svoji chybu. Dost to nutí k přemýšlení.

Jakobův syn Ruben – pro jeho upřímnost, ale taky kvůli záporné vlastnosti, nebo spíš nedokonalosti dotáhnout věci do konce, což bývá i můj případ.

Všechny tyto postavy nám mají co říct a být dobrou inspirací. V každé postavě se nacházím.

V čem byla pro mě obnova přínosem?

Přiznáním své chyby.

Naposledy jsem byl na duchovní obnově před 30 – ti léty. Po takové době je mi novým impulsem do dalšího života.

Zastavení v jinak každodenních starostech a práci. Podrobnější pohled na starozákonní postavy – negativa a přednosti. Sebereflexe.

Sedělo mi pojetí obnovy – pojednání o starozákonních postavách mužů bez „zbožného patosu“. Mnohé starozákonní muže je možné dávat za příklad. Myslím, že my chlapi, bychom se měli „pochlapit“.

o. Martin