Obnova pro ženy – ohlasy

Přinášíme ohlasy z Duchovní obnovy pro ženy s o. Adamem Ruckim - sobota 11.10. 2008, Dům svaté Rodiny, účastnilo se 112 žen. Fotogalerie.

Fotogalerie z obnovy.

Ohlasy na obnovu:

Byl to úžasný den! Děkuji velmi za dnešní setkání. Byla jsem při něm obdarována a pevně věřím, že spolu se mnou i všechny ostatní ženy, které se na toto setkání nechaly pozvat a přišly. Zvláště mě oslovila přednáška P. Ruckého o věrnosti. Po jejím vyslechnutí jsem věděla, že to je ten důvod, proč mě sem do Slavkova Pán na poslední chvíli zavolal. Díky za vše, co pro nás všechny děláte. Do dalšího díla přeji hojnost Božího požehnání a stejně tolik radostných tváří, jako při dnešní duchovní obnově. Blanka F.

obnova s o. Adamem

Velmi děkuji otci Ruckému za krásné, vnitřně obohacující a poutavě podané přednášky. Po téměř 2 letech je to má první duchovní obnova, jelikož máme malou dcerku a člověk se jen tak jednoduše někam nedostane. Uvědomila jsem si, jak je v manželství důležitá víra a společná modlitba, jak je důležitá láska, která v nás dokáže probudit velké věci. Kéž bychom byli stále živí, měli živý vztah s manželem, mezi dětmi a s Bohem. Děkuji také mockrát sestřičkám za poskytnuté zázemí a zorganizování. Majka

Byl to boj, zda sem přijet, či ne. Vždyť doma je tolik práce.

Nebyl to ztracený čas. Byl to čas věnovaný Pánu. Z času, který dal On. Čas, kdy jsem si mohla uvědomit, co je pro mne důležité …

Fascinuje mě, jak Duch svatý může působit ve všech oblastech našeho života. Může uzdravovat, oživovat, působit tam, kde se zdá, že už není východisko. Je k tomu nutná jen jedna podmínka – otevřít se na jeho působení a nechat se jím nést. I já chci vyznávat, že Ježíš je můj Pán, můj Spasitel a Zachránce. Miluji Ježíše. I já se jím chci nechat vést.

Cítím se tu moc fajn, přímo skvěle. Duchovní obnovy tady ve Slavkově mi pomáhají v mém životě.

Děkuji sestřičkám za organizaci a všem, kteří je připravují a zajišťuji. Pán Bůh zaplať.

Oslovilo mě:

Přítomnost Pána

Radost

Pokoj

Láska

Bohu díky za to.

Zaujalo mě moc: někoho milovat (manžela) to znamená, že v něho nepřestávám doufat a věřit. A neříkat si o manželovi: „už tě znám“.

„Boží KRÁLOSTVÍ je už mezi vámi“

Děkujeme!

Z této duchovní obnovy si odnáším tuto radostnou a naděje plnou myšlenku: Mé nudné, šedivé a upadající manželství sice nemohu zachránit sama svými chabými silami (to už vím dávno), ale Bůh je zachránit, oživit a zharmonizovat může, a to skrze mne svým Svatým Duchem. Vím, že to nebude lehké, ale jdu do toho. Pane, ukaž mi co mám dělat. Bože, díky, žes poslal do Slavkova otce Adama, aby nám ukázal krásu adorace a pootevřel její tajemství. L.M.

Na toto stretnutie ma zavolala kamarátka. Poznáme sa ces našich manželov a velmi sa mi páčilo. Najviac zo všetkých ma oslovil otec Adam. Mimochodom máme tiež Adámka. Pre mňa je to človek s obrovskou charizmou a velkým srdcom. Vďaka Bohu za takých ľudí, ako je on. Myslím, že všetci, čo tu boli, si domou odnesú aspoň malý kúsok bohatstva, o ktoré sa s nami podělíl vo svojich srdciach. Ďakujem.Olga.

Otec Rucki se velmi dobře poslouchá, každá jeho přednáška mě obohatila pro další život s Bohem. Všem Pán Bůh zaplať.

Každá přednáška měla své kouzlo, v každé byla cítit přítomnost Pána Ježíše.

Je velmi těžké spojit Boží přítomnost a všední život plný problémů. Dnes se mi to konečně podařilo. Díky.

S vtipem, šarmem, pod vlivem Ducha svatého pronesené přednášky, snad padnou na úrodnou půdu naši (žen přítomných tuto sobotu). Adorace, příležitost ke svátosti smíření, to vše je velmi potřebné pro nás matky od rodin, kde na nás opět čekají naši blízcí, abychom jim svědčili o Pánu Ježíši … zvláště v této náročné době. L.S.

Oslovily mě myšlenky:

Děti potřebují vidět více lásku mezi maminkou a tatínkem než lásku k dítěti.

Povzbudivá slova: abychom byli stále živí a vytrvali v lásce (H.P)

Těžko chtít na tak velkém společenství žen mlčenlivost, asi zákaz nebo doporučení by nepomohlo. Ale to bylo jen o přestávkách. Jinak disciplinované. Asi velkým přínosem všem budou praktické rady při adoraci, přijímání Pána Ježíše i pro běžný křesťanský život.

Jsem již žena v důchodovém věku. I když jsem již mnohokrát slyšela o tiché, mlčenlivé adoraci, přesto jsem často před Pánem mluvila více já než On. Dnes mě povzbuzení k mlčenlivé adoraci oslovilo….

Chci si zapamatovat: Nemodlím se, protože jsem svatá, ale že chci být svatá. Při adoraci se dívám na Ježíše a On se dívá na mne. Chci mu také říkat, že jej miluji!!!

Kde se na lásku nečeká, tam se láskou pohrdá. Je zapotřebí zapomenout na sebe a obdarovávat druhé. Bůh obdaroval nás jako první! My z lásky k Bohu máme mu sloužit celým životem … Nebezpečím lásky je rutina. Láska je vynalézavá, tvořivá, objevující, plná touhy, trpělivosti … Láska nikdy nerezignuje! My lidé nemůžeme sami ze sebe udělat nic dobrého, to činí Duch svatý v nás a skrze nás.

Dostalo se mi velké milosti – a to v poznání sebe sama. Díky Bože!

Do poslední chvíle – už jsem seděla v sále – jsem pochybovala, že jsem tu správně. Nyní však po přednáškách jsem šťastná, že mne tady Duch svatý dovedl, protože jsem získala hodně síly do dalších dnů. P. Adam mi odpověděl na mnoho mých otázek, kterými jsem se již dlouho v duši zabývala a přemítala o správnosti svého jednání. Děkuji za toto krásné setkání a přeji hodně síly a darů Ducha svatého. Vděčná Arnoštka

Jsem ráda, že na setkání se vyzdvihla moc Ducha svatého, v kterého věřím a mě posiluje.

Teprve dnes jsem pochopila, docenila a s úžasem přijala vliv a účinky Ducha svatého. Ráda bych, abych to uměla využit ve svém životě.

Jsem tu poprvé. Velmi se mi líbilo prostředí, ve kterém přednášel otec Adam. Tato přednáška byla poučná pro nás všechny i starší generaci, do které patřím i já. Poučení o tom, jak žít a přijímat dary Ducha svatého, jak vést mládež k víře nenásilným způsobem, jakým způsobem udržet v manželství život, víru a lásku, jak se obětovat jeden druhému. Vůbec není snadné popsat atmosféru tohoto setkání naplněného vírou a příjemným chováním všech účastníků. Děkujeme řeholním sestrám a všem, kteří se podíleli na přípravě. Děkujeme zvlášť otci Adamovi. Odcházíme domů naplnění Duchem svatým a s rozhodnutím ve své farnosti tyto krásné zážitky přenést i na další věřící a doporučit jim, aby se takových setkání zúčastnili. Pán Bůh zaplať za všechno.

Ve Slavkově jsem byla poprvé:

–     organizačně perfektní

–     přednášky zajímavé, poučné

–     energie pozitivní

–     duchovní potrava – pro dnešní dobu nezbytně nutná.

Byla jsem poprvé na duchovní obnově. Děkuji Pánu za dnešní setkání. Utvrdila jsem se v tom, že modlitba je největší zbraní. Také jsem poznala, že se nemusím bát odevzdat Pánu cokoliv. Vím, že nejsem sama a věřím v JEHO pomoc.

Jsem poprvé na takové obnově a moc mě mrzí, že za mých mladých let nic takového nebylo. Těším se na praktikování toho, co jsem slyšela. Toužím po Boží lásce a chtěla bych ji také rozdávat ve své rodině, manželovi a dětem. Bože, pomáhej mi. Díky otci Adamovi a vám všem. Stanislava

Na setkání žen ve Slavkově jsem byla poprvé a doufám, že ne naposledy. V dnešním světě plném chaosu a zmatku, lži, přetvářky a zla, bylo pro mě toto setkání něčím velmi povzbuzujícím a obohacujícím. Dostalo se mi velké radosti a pokoje, stejně tak odpovědí na mnohé nevyřčené otázky. Už teď vím, že budu odjíždět do každodenního života s nadějí na lepší dny a s touhou být Ježíši blíž. S myšlenkou otce Adama „kde není láska, zasévat lásku, odjíždím dnes a těším se na další setkání.

Zúčastnila jsem se poprvé takového setkání a budu stále děkovat za Boží milost, že jsem tu mohla být. Naslouchala jsem pozorně všemu, o čem přednášel otec Adam, a bylo to o „něčem“, opravdu ze života. Jsem naplněna radostí z duchovního zážitku. Děkuji mnohokrát a Pán Bůh Vám všem žehnej.

Přijela jsem s přesvědčením, že vztahy v mé rodině se už nedají změnit. Teď vím, že Bůh je silnější, že stačí neházet flintu do žita, ale úplně se na Boha spolehnout a změní se i bezvýchodná situace. Děkuji Pánu, důvěřuji Pánu, chválím Pána!!!

CHVÁLA PÁNU. Konečně se na chvíli zastavil čas. Žádný úklid, vaření, hlídání, ale ČAS, PROSTOR PRO SPOJENÍ S KRISTEM. Ještě jednou Chvála Pánu. Dnešní setkání bylo pro mě oázou. Úžasná péče. DÍKY.

Oslovila mne radost, která vyzařuje ze sester Naší Paní, jakoby nejdůležitější a nejzábavnější věci v jejich konání bylo obsluhovat nás. Snad i já budu umět vyzařovat radost při denní práci v domácnosti, zaměstnání, na ulici … M. F.

Byla jsem překvapená kněžími, kteří zpovídali, ne jako běžně ve zpovědnici (vyslechnout hříchy, dát rozhřešení), ale zapojili se – byl to vlastně rozhovor s ním (ne 5 minut), ale konkrétně mně se věnoval ½ hodiny a během té ½ hod. jsem si uvědomila z jakých hříchu je třeba se zpovídat …

Nejkrásnější na závěr zpovědi bylo, když přímo z okna našeho pokoje (ve kterém zpověď probíhala) se na stromě objevila sova!!! Není to odpověď od Pána Ježíše na odpuštění hříchů (místo holubice)?

Duchovní obnovu jsem měla možnost prožít již potřetí v řadě a nenechám si ji pokud budu zdravá nikdy ujít. Jsem si totiž vědoma, že z promluv P. Adama si odnesu mnoho odpovědí na otázky víry a budu z nich čerpat po dobu „všedních dnů“. Toto setkání je pro mě vždy svátkem. Mile mě potěšilo, že jsem se zde setkala s větším počtem mladých žen. Bohu díky a vám sestry za uspořádání duchovní obnovy. Marie

Na duchovní obnově zde ve Slavkově jsem již po několikáté. Je to zastavení v běžném životě, při kterém jsem povzbuzena k přijímání denních starostí, úkolů a sebe sama, svých chyb. Paprsek světla objasní a osvítí vše v temnotě. Již tady potkávám i známé tváře a vždy se sem těším. Sdílet se s ostatními je také velmi povzbuzující. Odpočinutá a plná sil se vracím do své rodiny s odhodláním k DOBRU. Bylo by fajn, kdyby zase byla i duchovní obnova pro manžele, třeba i s hlídáním dětí. Děkujeme za všechno!! Marcela

Děkujeme za krásnou a přínosnou obnovu. Doufám, že slova P. A. Ruckého padla na úrodnou půdu a vydají bohatý užitek.

Děkuji všem za krásné setkání s Bohem. Děkuji Ti, Pane, že jsi ke mně přišel. Dej, Pane, prosím, otci Adamovi ještě hodně sil a pevné zdraví ať ještě dlouho může předávat Tvou lásku lidem. Hana

Děkuji Pánu Bohu za to, že mne přivedl na tuto duchovní obnovu. Bylo to určitě Jeho vedení, protože mi tato obnova přinesla přesně to, co jsem potřebovala – zastavení, zklidnění a uvědomění si toho, co je důležité – nejen plnění povinností, ale rozdávání lásky, k čemuž mohu být uschopněna skrze dary Ducha svatého. Došlo mi, že nemám čekat „až ten druhý začne“, ale sama mám udělat první krok. Díky za cenné zkušenosti, které nám otec Adam sdělil. Anna K.

Děkuji za možnost zúčastnit se. Mám v sobě pokoj, odhodlanost a touhu začít se zase snažit o hlubší život s Bohem, který se pomalu jakoby vytrácí. Uvědomila jsem si, že jako se vytratila z mého života pravidelná adorace, tak i vztah a touha po setkání s Ježíšem. Ať se vám všem daří ve vašem díle a službě, ať jsme vystaveni paprskům Božím, jako ta květinka slunci.

Děkuji za společné setkání a společenství, za povzbudivá slova z přednášek. Děkuji za dobrou organizaci celé obnovy. Doufám, že to, co jsem dnes prožila v tomto společenství při přednáškách, při své i společné adoraci, při mši svaté, si odnesu s sebou domů a dokáži alespoň špetku z toho také uvést v praktický život a u nás doma. Prosím o modlitbu za sebe a celou naši rodinu, za naše děti, aby v naší rodině vládla vzájemná úcta, pochopení a porozumění, odpuštění a vzájemná láska.

Moc děkujeme sestřičkám za vzornou péči a milé přijetí nás všech. Toto umožňuje otevřít se plně působení Ducha svatého, ta atmosféra klidu, pochopení, zájmu. Otec Rucki má schopnost působit mimořádně na všechny posluchače bez rozdílu věku a vzdělání. Moc děkujeme a Bůh vám všem žehnej.

Děkuji za čas, který jsem mohla věnovat sama sobě. Děkuji za povzbuzení a naději, že se pořád dá něco dělat. Děkuji sestrám i P. Adamovi za čas a modlitby věnované našim duším. Díky. J. Ch.

Díky Bohu, že jsem mohla tak krásně prožit sobotu a díky všem organizátorům této skvělé akce. Je dobře zastavit se v tomto uspěchaném světě a uvědomit si spoustu důležitých věcí. Regina B.

Děkuji za pozvání a jsem ráda, že jsem využila čas k této obnově. Nebyl to čas ztracený, ale naplněný. Obohacení pro můj duchovní život. Děkuji za povzbuzení, kdy v každodenním kolotoči mnoho času nezbývá; zastavit se a takto se doslova nabít. Díky Bohu!

Díky za povzbuzení pro manželství: „ZŮSTAT ŽIVÍ“; „MILOVAT ZNAMENÁ BÝT VĚRNÝ TOMU, CO JSEM VIDĚL VE SVĚTLE, I KDYŽ JE ZROVNA TEMNO“. Tato slova vyjadřují i mou zkušenost z manželství, i když několikaletou. Díky také za povzbuzení pro život modlitby – velebení a adorace. Díky za slova otce Adama plná laskavého humoru, z nichž je cítit nejen upřímnost, lidskou zkušenost, ale i hlubokou zkušenost života s Bohem. Slova, která jdou od srdce a oslovují srdce. Díky. Moje očekávání (po zkušenosti z loňska) nebylo zklamáno. Díky za možnost této obohacující zkušenosti i těm, kdo to umožnili. Ať Bůh žehná vaší práci. Markéta

Děkuji sestřičkám za obětavou péči, přijetí a pohostinnost, otci Adamovi za sova povzbuzení a slova probuzení z rutiny a apatie v duchovním životě a Bohu, že mě sem přivedl. Díky.

Děkuji za tento požehnaný čas, tyto chvíle. Děkuji za vaši obětavost, radostnost s kterou nás vítáte a pečujete o nás. Děkuji za otce Adama, jeho jemnost, citlivost, všechny jeho dary. Děkuji, že toto všechno můžu prožívat, cítit, za to děkovat. Díky Bohu za každý den, zvláště pak za dnešní sobotu. Děkuji všem. Jana

Děkuji otci Adamovi za krásné a poutavé přednášky, svědectví a hlavně za předávání úchvatné radosti z víry, ze života s Pánem. Z otce Adama vyzařuje opravdová láska, radost … Díky také sestřičkám za pozvání a super přijetí, přípravu, organizaci … a hlavně díky Bohu.

Přednášky P. Adama se mi velice líbily a těším se už na další setkání. Duch svatý vane a uzdravuje – je to tady cítit! Příště přijedu zase. I přes nechuť, která mě těsně předtím přepadá …

Děkuji za vysvětlení, jak prožít adoraci před Nejsvětější Svátostí.

Děkuji za nádherný den v podobě dnešní duchovní obnovy, která mě posílila a zklidnila před operací. Klid, který vyzařuje z vás, milé sestřičky, vaše úsměvy a milé chování, jsou balzámem pro člověka dnešní uspěchané doby. Pán Bůh vám vše odplať!

„Bože, díky za dnešní nádherný den“! Díky všem – otci Adamovi, otci Milanovi a sestřičkám za organizaci. Mám v sobě tolik nové lásky, jako bych měla 20 a to mám 57 roků. Díky za posilu, lásku, klid, za myšlenky, že mám být živá.

Děkuji za čas, který jsem po 2 letech mohla strávit s Bohem. Děkuji za lásku a naději v nový život. Děkuji za čas, který jste nám věnovali. Děkuji, že jste se o mě tak starali. Pán vás ochraňuj a naplňuj. Ať váš řád se naplní novými sestrami a Bůh vás naplní radosti ze všeho. Moc děkuji otci Ruckému za slovo, za obrovské povzbuzení.

Děkuji Pánu, že jsem se mohla zúčastnit téhle duchovní obnovy a děkuji Duchu svatému za sílu a pomoc. Přála bych si setkávat se s vámi častěji a učit se i od vás, jak žít smysluplnější život a jak se vypořádat s každodenními těžkostmi. Děkuji mockrát za vaše pozvání a ráda vás při nějaké podobné příležitosti opět navštívím. Jana V.

Děkujeme za krásné a přínosné setkání, za poučení a povzbuzení do dalších dní. Budeme se snažit to, co jsme načerpaly, uplatnit v každodenním životě. Děkujeme za krásné chvíle ve Slavkově.

Vzkaz pro ostatní:

Nebojte se a neostýchejte se jet na duchovní obnovu !!! Taky vás to obohatí !!!