Obnova pro ženy

Setkání 130 žen v Domě sv. Rodiny ve Slavkově s o. Adamem Ruckim, biskupským vikářem, pečujícím o duchovní povolání ostravsko-opavské diecéze, mělo velký ohlas. Podívejte se na fotografie s krátkými reflexemi ze soboty 4. listopadu 2007. Odkaz na film o jeho službě z ČT.

Film o životě P. Adama Rucki – pořad ČT 

obnova ženy 2007

Jsem velice vděčná za toto téma vnitřního uzdravení a za tu spoustu podnětných myšlenek. Uslyšela jsem odpovědi na otázky, které si poslední dobu kladu a hlavně „návody“ jak a co můžu udělat pro uzdravení svoje i mých blízkých. Cítím větší důvěru v Boha, který může všechno.

Hledala jsem vnitřní i vnější uzdravení také jinde (např. alternativní medicína), ale neuspokojilo mne to. Jsem stále víc přesvědčená, že „správná“ cesta je skrze Ježíše, svátosti … A myslím, že je škoda, že často ani my katolíci neumíme toto duchovní bohatství, které máme k dispozici, využít k dobru svému i ostatních.

Úžasné přijetí! Silné vnímání přítomnosti Pána Boha, pokoj, klid. Dostala jsem sílu. Díky Pánu Bohu za vše.

obnova ženy 2007

Opravdu ze srdce děkuji za tuto možnost duchovní obnovy. Ať Bůh žehná vaší práci. Markéta K.

Děkuji za tento den, za kněze, který mi pomohl poznat mé příčiny, důvody a chtění uzdravit se. Vezmu opět milého Ježíše za ruku, zameteme spolu cestičku, vyrovnáme ji a půjdeme dál, k Otci. Vždyť On je mým pokladem a já Jeho pokladem. On ví všechno, ví, že ho miluji a jen tak lehko Ho nepustím. Vlastně už VŮBEC HO NEPUSTÍM!!! Díky. M.

Stálý pocit, že jsme zde vítány. Kdybych bydlela ve Slavkově, bych využila možnosti chodit do náboženství pro předškolní děti (krásná nástěnka). Vlídnost, ochota, úsměv. Za vás i vše, co konáte, Bohu dík!

oběd

Děkuji za dnešní duchovní obnovu! Jsem ráda za to, že církev a její kněží mají co nabídnout, poklad víry, zkušeností.

Byla jsem zde poprvé a nedovedla jsem si přesně představit, co mám očekávat. Byla jsem velmi milé překvapena – dýchlo na mě prostředí Boží lásky a já jsem dostala to, co jsem tak trochu očekávala, tzv. „nakopnutí“.

Přednášky P. Ruckého mě oslovily a zasáhly tam, kde měly.

adorace

Velký dík jemu i všem sestřičkám za veškerou péči. Bůh žehnej vašemu dílu! B.F.

Přednáška se mi moc líbila. Oslovilo mě hlavně odpuštění, přijetí sama sebe, okamžitá modlitba a také vliv předků a minulosti.

Prosím o modlitbu za mě a moji rodinu. Jsem ráda, že jsem tu byla a udělala si čas. Díky.

požehnání Eucharistií

Včera se mi stala příhoda, která mne zklamala, zakusila jsem nepřijetí a z toho bolest. Pán mi dnes ukázal cestu skrze vás. Díky Mariině škole jsem pochopila, že si mne touto cestou vede úmyslně. On je se mnou, On mne miluje a já vím, že i to nepřijetí lidmi mne připoutá víc k mému Bohu, že On chce, abych byla víc jeho. Jsem hrozně vděčná, otevřel mi srdce a dal mi to pochopit a přijmout. Co prožívala Maria, prožívám i já, a vím to až teď. Díky Tobě, Pane.

v zápalu slova

Přednáška o. Adama mě velice oslovila a snad mi opravdu v dalším životě pomůže. Jen škoda, že jsem na takové promluvě nebyla dříve, než mi zemřel manžel. Měl rád alkohol a tím je řečeno vše. Já jsem to nedovedla zvládnout. I když se za něj denně modlím, všechno jsem mu odpustila, je mi moc líto, že jsem na něj nedovedla být jiná.

Děkuji sestrám za jejich službu. Denně se modlím jejich modlitbu jako spolupracovnice školských sester a také vzpomenu při růženci. Snad někdy příště nashledanou. Bůh žehnej vaší práci.

mše svatá

Myšlenky, které mě nejvíc oslovily:

„Kdo mnoho čeká, mnoho dostává.“

„Bůh si přeje naše vnitřní uzdravení. Kdo uvěří v Jeho lásku, dostane moc se změnit.“

„Společenství uzdravuje.“

„Když já neodpouštím, Bůh je hluchý …“

Díky za uspořádání této obnovy!

poděkování

Člověk si znovu uvědomil, že bez Pána, „sám“ člověk nezmůže nic a nelze žít plnohodnotný život. Je třeba žít upřímnou otevřenou víru a pak lze být šťasten.

Díky za příjemnou atmosféru, za přítomnost kněze a sestřiček..

Oslovila mě na tomto setkání síla Božího slova a atmosféra tohoto setkání bude sílou, která mě bude provázet a posilovat do dalších dní mého života. Děkuji, příště přijedu. DÍKY

hudebnice

Vidět svůj život z Boží perspektivy.

Jsem v Božích očích maličká a zároveň jeho poklad.

Přednášky splnily mé očekávání.

Prostředí bylo také moc příjemné.

Přeji zdar takovýmto dílům a jen více takových duchovních obnov.

nástěnky

Foto: sestra Gregorie

Další ohlasy:

Děkuji za zajímavou a poutavou duchovní obnovu, kde mě zaujala škola P. Marie, potřeba poznání vlivů předků, probrání 4.hlavních emočních problémů a že není sobecké čekat hodně od Boha. Určitě mám opět hodně námětů k přemýšlení.

Našla jsem odpověď na mnohé mé otázky a ujistila jsem se opět, že BŮH JE LÁSKA. A láska je též řešení na každé naše trápení, na každou bolest … BOHU DÍKY.

A velký dík P. Adamovi, úžasný duchovní člověk … radost …. a velký dík všem sestrám. U nich je vždycky krásně, klid, pohoda, LÁSKA … Děkuji. Dana Š.

Jsem vděčna otci Adamovi za jeho slova. Mluvil mě opravdu do srdce. Ani jedno jeho slovo nebylo zbytečné. Své myšlenky prokládal „živými příklady“, ty se hlavně dotýkaly srdce. Také patří poděkování sestřičkám za zprostředkování tak dobrých přednášejících. Vřelý dík. Marie

Chci moc poděkovat za skvělou přednášku otce Adama, byla pro mne velkým naplněním a požehnáním. Otázka vnitřního uzdravení je velmi aktuální.

Povzbudilo mě: hodně příkladu z osobního života, ve kterých jsem mohla najít i sama sebe, upřímná vydanost a důvěra otce Adama v moc Ježíše. Mám v sobě velikou touhu se odevzdat Ježíši naplno, aby On začal konat své dílo uzdravení. Chci dát se Pánu v OBĚTI.

Děkuji za vše, ať Pán mocně žehná vašemu společenství sester … v dílu, které denně konáte..Liba Z.

Nejvíc mne oslovilo, že problém, který je viditelný, pramení ze situací nebo prožitků, které člověk dávno zapomněl.

Duchovní cvičení jsem zde prožila již podruhé, poprvé to bylo pod vedením P. Červinky, které mě velice oslovilo. Musím říct, že jsem z něho čerpala a měla v paměti celou dobu až po setkání dnešní. Dnešní duchovní setkání bylo jiné a přesto velmi milé. Z P. spirituála mluví životní zkušenost. Velice dobře je schopen své přesvědčení předávat dál. Vše řeší modlitbou, kterou já osobně mnohdy v důležitých situacích při rozhodování opomíjím. Myslím si, že si všechny problémy musím vyřešit sama. Po dnešním duchovním cvičení vím, že je totiž nutné častěji se obracet k Bohu. Pokud chcete ovlivnit své děti (ve věku 21,22 let) jde to právě modlitbou.

Byla jsem zde poprvé. Bylo to velmi milé, příjemné a dobře zorganizované setkání. Téma, které přednášel P. Adam bylo velmi zajímavé a poučné. Odpočinula jsem si od běžných denních starosti a povinnosti a načerpala trochu duchovna. Doufám, že z toho něco ve mně zůstane a dokážu to přenést a donést také k nám domů. Moc bych si přála, aby v naši rodině vládla vzájemná láska, úcta a porozumění. Modlím se za to a prosím Ducha Svatého o pomoc. Děkuji Bohu za vše dobré i zlé. Prosím o modlitbu za naše děti, aby jim byla uchráněna čistota těla i ducha a aby se nám je podařilo vychovat ve věřící a zbožné křesťany. E.

Přijela jsem z farností Vysoké Popovice (45 km) a o tom, co jsem tady zažila, budu tam vydávat svědectví. Díky za všechno. Regina B.

Oslovilo mě, jakou sílu má uzdravení ducha a duše, odpuštění, modlitba. Co s našimi problémy, propastmi v životě, s nemocemi duchovními nebo bezmocnosti může udělat Duch svatý, když ho o to prosíme s vírou. Potěšilo mě a povzbudilo na další cestě životem vědět, že Bůh mě miluje, i když jsem hříšník a dává mi znovu šanci začít znovu. Miluji Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou sílou a celou svou myslí. Chvála Bohu!

Neodkládej prosbu … Hned poklekni a modlí se!

Chválím organizaci, bohatou pohostinnost Vás sester. Jsem opravdu ráda, že pořádáte jednodenní obnovu jednak pro mne pracující, nejvíce vyhovující a také určenou ženám neomezeného věku. Jsem totiž 32 letá, svobodná, která mnohdy v jiných nabízených exerciciích je „diskriminována“. Děkuji, že jsem se tu mohla duchovně nabít. Chvěje se mi srdce radosti a působením Ducha svatého. Děkuji za výborné přednášky, tolik potřebné do každodenního života. Děkuji srdečně a přeji požehnání k dalším setkáním a plánům duchovních obnov. DĚKUJI

Chvála Kristu a Marii, děkuji mnohokrát za povzbuzující slova našeho otce Adama Ruckého. Zakusila jsem dotek Boží lásky, hlavně ve svátosti smíření a touhu po svatém přijímání, po lásce a milosrdenství, které se nám opravdu štědře rozdává a těším se na další setkání. Chválím Pána za svůj život a děkuji všem, kteří mi na mé cestě ke Kristu pomáhají i zkouškám, které mě posiluji k vytrvalosti a vedou k důvěře a k otevřenosti na Boha a k lásce k bližním v každodenním životě. Marcela V.

Pro Boha jsem jedinečným klenotem. Pokud odmítnu plnit Jeho vůli, nemá za mne náhradu, protože On si přál, abych právě já vykonala to, co mi dal. Kdo hodně čeká od Pána, hodně dostává. Nikdy neztrácej naději!

Zaujala mě prostota Otcových slov, které mluvily do duše a zasahovaly místa, která měly. Děkuji za to, že jsem tu mohla být. E.

Nenapadá mě nic jiného než asociace: Byl jeden muž, který když zemřel a stál před Ježíšem, chtěl ještě jednou vidět svůj život. Ježíš mu to umožnil a on skutečně uviděl svůj život jako pláž, na které byly dvojí stopy. Stopy jeho a stopy Pána. Avšak v těžkých chvílích tam byly pouze jedny stopy. Muž se ptá: „Proč jsi mne, Pane, opustil v těžkých okamžicích mého života?“ A Pán Ježíš mu odpověděl: „Jen se podívej ještě jednou, to jsem tě nesl.“

Je opravdu velice těžké odevzdat se Bohu s důvěrou dítěte. Bože, děkuji Ti, že i mne neseš, když je mi nejhůř. Děkuji Ti, za opravdové kněze, kteří nás vedou k Tobě. Pomáhej, prosím, i našim dětem, aby Ti důvěřovaly a nechaly se nést. Děkuji Ti, Pane, Tvá Hana

Moc se mi tato obnova líbila a hlavně bych chtěla poděkovat sestrám, že se o nás krásně staraly, otci Adamovi za krásné myšlenky a svědectví a taky díky všem, které jsme se tu sešly a vytvořily živé společenství uprostřed s Pánem. V promluvách mě nejvíc oslovila věta: „Neztrácejte naději! Dokud doufám, dostanu. Nepřestávejte doufat.“ Bohu díky.

Bože, děkuji Ti za školské sestry, že nám dopřejí tady být, ztišit se a obnovit duši. Za jejich obětavost. Děkuji panu děkanovi Milanovi, že nám tohle zprostředkovává. Děkuji za otce Adama, že nám tak přiblížil Krista a dobrého Otce. Nejvíc mě oslovil ten jeho důraz na důvěru, velkou důvěru i když je nám těžko a prožíváme tmu. Jsme milování Bohem, neustále milování. To mě nejvíc oslovilo.

Tato duchovní obnova mi hodně pomohla. Mám ve svém zaměstnání jednu paní, která mi přestala odpovídat na pozdrav, přestala se mnou mluvit. Od její kolegyně jsem se dozvěděla, že si o mě myslí, že jsem na ni žalovala její nadřízené, která jí něco domlouvala. Rozhodovala jsem se, že se jí zeptám a řeknu jí, že jsem proti ní nic nepodnikla. Jak ji ale znám, vím, že mi to stejně nebude věřit. A tak jí zdravím dál, i když mi neodpovídá a budu se za ní modlit. Zřejmě má také nějaké svoje vnitřní zranění, o kterém já nevím. Je totiž stále zamračená, s nikým se moc nebaví, neviděla jsem ji se zasmát. Je mi jí líto, proto zkusím modlitbu.

Ani jsem nevěděla do „čeho“ jdu, ale věděla jsem, že dnes tady mám být. Delší dobu jsem nemohla jít ke sv. smíření, nemohla jsem se připravit, i když jsem upřímně chtěla. Dostala jsem obrovskou touhu promluvit si s knězem o svém životě (nejsem zvykla o sobě z někým mluvit). Prožila jsem mnoho ran a zklamání v posledních pár letech a ta bolest mě velice zasáhla a svázala. Mohla jsem jen plakat. Dnes jsem se dozvěděla, že je to správné a velice nutné si promluvit s knězem, vylíčit mu svůj život, trápení, obavy a ten strašný strach, pro který jsem se stále více uzavírala do sebe. Všechno mi strašně ubližovalo. Dnes jsem se dozvěděla, že se musím zamyslet zevrubně nad svým životem, pojmenovat všechny bolesti, aby mohli být vyléčeny – a to zvlášť odpuštěním skrze Ducha svatého. Také, že mám mnoho očekávat od Pána a budu mnoho obdarována. Strach je hřích a už tomu rozumím. Není místo pro strach ani z minulosti, ani z přítomnosti a vůbec ne z budoucnosti, když mám v srdci Boha, není již místo pro nic jiného. Bůh, láska, naděje, víra a obzvlášť touha. Jsem šťastná, že jsem tady dnes mohla být. Nesmírně toužím po rozhovoru, odpuštění a naplnění Duchem svatým, abych se mohla očistit ve sv. smíření a naplnit srdce nekonečnou láskou mého Pána. S vírou Hana

Co mě oslovilo? Milé přijetí, hezké prostředí, štědrost, laskavost a opravdová strava duše a ducha na přednáškách a v kapli. To vše dohromady = dotek živého Ježíše. Chvála Bohu, díky a Pán Bůh Vám oplať. Jana

Velice mě oslovila přednáška: „Škola P. Marie“. Otec Rucki velmi detailně otevřel všech 9 bodů, které zasahují (prolínají) náš život. Důraz klade na NADĚJI. Děkuji, že Pán je naše naděje a že o ni stále můžeme v krizových situacích života a skrze Marii nejen prosit, ale v ni věřit a ji dostat.

Duchovní obnovu jsem prožila tak, jakoby dané téma bylo určeno pro mě. Moje problémy mě hodně ztěžují život a často si nevím sama s sebou rady. Moje podvědomí mě ovládá i když se snažím hodně modlit. Stále hledám Ježíšův pokoj. Celkem se mi duchovní obnova velmi líbila.

Děkuji za povzbuzení, že nemáme ztrácet naději. Objevit příčinu deprese, je možné uzdravení. Povzbudila mě výzva k modlitbě.

Oslovila mě kapitola neztratit naději, nepěstovat v sobě strach. nebát se. Když to s pomoci Ducha Svatého dokážeme, pak bude náš život plnohodnotný.

Moc děkuji za krásné duchovní cvičení. Děkuji sestřičkám za pozvání a perfektní přípravu a organizaci a otci Adamovi za jeho slova. Z jeho přednášek, slov, postojů … vyzařovala radost, nadšení z víry. Prostě krása, nádhera. V každodenním životě je to náročnější toto všechno žít, ale věřím že je to možné. Otec Adam mě o tom přesvědčil. Díky vám všem, díky Bohu!!!

Drahé sestry, šla jsem sem s určitým očekáváním, které bylo ve všech směrech uspokojeno. Na přednáškách se mi dostalo mnohých odpovědí na mé otázky a zároveň mi to do života vneslo nové rozměry a více duševního klidu. Nejvíce na mě zapůsobilo vaše světlo, které vyzařuje z každého vašeho úsměvu a návštěva kaple byla pro mě nevšedním zážitkem. Tento den si mi určitě zapíše do paměti. Moc vás zdravím a děkují vám. Lucie V.

Duchovní obnova u Sestřiček ve Slavkově, je pro mě vždy dnem svátečním. Prostředí plné lásky a Ducha Božího oslovuje již při vstupu do Domu Svaté Rodiny. Přednáška P. Adama Ruckého mě hluboce oslovila, doplnila prázdná místa v mých „znalostech“ v přístupu a zacházení s Boží láskou. Bohu díky, že jsem našla touto cestou duchovní obnovy spoustu dobrých přátel a rádců. Přednáška P. Adama, mimořádná svým podáním s láskou a humorem, nám ukázala směr a další vývoj naši duše v pozemském životě. Je o čem přemýšlet, co a jak změnit jistě u každého z nás; jak pozvat a přijmout Ducha svatého do našeho života. Bohu díky a díky vám všem, kteří jste pro nás přednášky a celý pobyt připravili. S láskou a vděčnosti …

Bylo velice pěkné zamýšlení nad vlastním jednáním a hlavně o odpuštění a o to, jak víra pomáhá i hory přenášet.

Přednáška byla povznášející! Člověk se nad sebou zamýšlí a dochází takového uklidnění. Toto přinášíme i domů a snažíme se zlepšit vztahy v rodině. Exercicie jsou nutné a potřebné a proto v nich sestry pokračujte!!! Nejsem zde poprvé, a tu vždy jsou všechny duchovní přednášky, dobré, povzbuzující a utužující víru. Jsem již babička 68r. a moc mě těší účast mladých žen, maminek apod. Modlíme se v rodině za Vás Chudé školské sestry Naší Paní, aby se k vám hlásila mladá děvčata a pomáhala s výchovou děti a rodin.

Je to ohromný balzám na duši. Mám před vyšetřením, kterého jsem se hrozně bála. Otec od začátku tak vykládá, jako by sem přišel jenom kvůli mně. Ohromně se mě to dotýká. Děkuji Bohu, že jsem sem přišla. Také adorace, které jsme se mohly věnovat hned po obědě, je výborná věc. Díky Bohu za ní. Díky Bohu za to, že máme tak výborné kněze, kteří nám dovedou dodat odvahu a všechno tak krásně nám vysvětlit. Díky za exercicie, které pro nás děláte. Vděčná žena.

Milé sestřičky, milý otče přednášející, milí otcové všichni! Moc se mně u Vás líbilo: přednášky (hlavně o odpuštění) a Vaše milá pohostinnost. Teď se těším na mši sv. a dá li Pán, zase na shledanou! Vaše J.K.

Jsem zde poprvé a všechno se mi líbilo. Dá-li Pán Bůh přijedu příště znova. Zaplať Pán Bůh za všechno. Z pozdravem A.V., A.A.

Vše dobře zařízené, získání světla do stárnoucí duše a hodně sil pro školské sestry k výchově mládeže. Vřelé díky!

Oslovilo mě:

1.     Mnoho čekat od Pána. Kdo mnoho čeká, mnoho dostává.

2.     Adorace je snoubenectví, Eucharistie manželství.

3.     Příběhy, svědectví o kterých o. Adam mluvil.

4.     Osobnost o. Adama.

DÍKY za PERFEKTNÍ ORGANIZACI.

Děkuji Bohu, P. A.Ruckému a všem pracovníkům a sestrám za krásně prožitý den při dnešní „DUCHOVNÍ OBNOVĚ“.

Děkuji za velmi příjemný den, za pěkné: přednášky o. Adama Ruckého, oběd, adoraci, mši svatou. Příště opět ráda přijedu.

Oslovila mně celá přednáška. Musím hodně na sobě pracovat a uvažovat, aby byl ve mně Duch svatý, který mě povede prohlubovat víru v Boha. Byl to balzám na duši. Veliký dík. Marie

Líbila se mi celá přednáška, hloubka myšlenek, ve všem dávám za pravdu i když to mnohdy nebylo lehké. Můj tatínek říkával, že člověk se učí celý život a dávám mu za pravdu. Jsem už dříve narozená a přesto dělám v životě různé kopance. Žiji ve velkém rodinném společenství, tak musím na sobě hodně pracovat, aby naše vztahy dobře fungovaly, jak mezi dětmi, tak s dospělými. Když se něco přihodí, hned se snažím o omluvu, aby bylo vše v pořádku, potom mám mír v duši. Dlouho mi třeba přijmout bezmocnost mého muže. Mnohdy jsem se ptala: Bože, proč? Ale chci snažit se to s pomocí Boží přijmout. Sestry, díky za Vás a za vše co děláte. Ať Vám Bůh žehná!

Děkuji za velmi milé přijetí. Hned po vkročení k Vám jsem pocítila obrovskou vlnu Lásky, na které stále pluji. Je nádherné se slunit v Božím pohledu i skrze Vaše oči, milé sestřičky.

Dnešní duchovní obnova se nám moc líbila. Dostaly jsme hodně nového povzbuzení pro naši víru a modlitbu. Slova otce Adama nás budou provázet v modlitbách a vzpomínkách na hezké setkání.

•     Zamyšlení nad svým životem.

•     Posilnění ve víře.

•     Optimismus a velká naděje do dalších dnů.

Před rokem na duchovní obnově pro ženy s P. Červenkou, kde „jsem se náhodou“ octla, jsem poprvé slyšela, jak prosit o pomoc Ducha svatého. To mne nastartovalo k víře, konvertovala jsem …, za týden budu biřmovaná. Dnešní duchovní obnova byla úžasná, oslovující, inspirující!!!

Jako psycholog pracuji pro farníky – vždy prosím Ducha svatého, aby mi pomohl, abych jim prospěla … Po dnešku budu mít odvahu se modlit za uzdravení mých klientů a bližních spolu s Ním. Do dneška jsem si myslela, že takto se může modlit nad lidmi jen kněz. … Prosím Boha, ať skrze mne naplňuje ty lidi láskou. Vidím, že uzdravit může jen BŮH, ne psycholog nebo psychiatr. Ten může jen trochu pomoci. Moc se těším na další exercicie u Vás, děkuji!!! Žehnám a přeji Boží požehnání!!! H.M.

Pochopila jsem, pro si mne sem Bůh přivedl. Když jsem se rozhodovala jestli přijet, tak jsem nechápala, co by mi toto téma – uzdravení mohlo dát.