Obnovení bohoslužeb

Obnovujeme mše sv. na obcích, zveme vás všechny na nedělní mše svaté, na bohoslužby pro děti, mládež na páteční mši do Slavkova, ministranty a ministrantky do služby u oltáře. Společenství, aktivity a náboženství na faře zatím nemohou být, vyučuje se online. V některých obcích se vyučuje náboženství ve škole. Příprava dětí na 1. sv. přijímání probíhá s rodiči online a při mši sv. v úterý.

Omezení na přechodnou dobu však od nás vyžadují ochotu přijmout několik požadavků, které jsme upřesnili po projednání se všemi farními radami:

– účastnit se bohoslužeb již můžete každý v kostele svého bydliště, ze Slavkova, prosíme, nejezděte na vesnice (kapacita kostelů je omezená), z vesnic naopak můžete do Slavkova

dodržujte rozestupy 2 m (aby se neobsazovaly pouze zadní lavice, jsou ve všech kostelích zapáskované lavice ob jednu řadu)

– přijměte, prosíme, po dobu omezení mimořádnou změnu času bohoslužeb, která je nejvhodnější pro většinu farníků a umožňuje přesun kněží na další mši sv.

Změna pořadu bohoslužeb ve Slavkově: Budou dvě mše sv. v 8.30 a v 9.30 (rušíme mše sv. v 8.00 a v 18.00, protože podle místenek byl o ně znatelně menší zájem). Ve Slavkově je dostatek míst, je však třeba se rozdělit na dvě stálé skupiny (8.30 a 9.30), proto je třeba si vyzvednout místenky na tyto dvě mše sv. Prosíme, abyste místenky na mši sv. v 9.30 nechali spíše rodinám s dětmi. Je možné se účastnit také v kapli. Na mši v 9.30 je optimální přijít v 9.25. V ostatních kostelích místenky nebudou.

Změna mše svaté v Heršpicích: v neděli v 8.00 hodin.

Změna online přenosu mše svaté: v neděli v 8.30 hodin, v úterý se přenos ruší, zveme děti a školáky do kostela na mši svatou, které budou doprovázet scholy rodin.

Podávání sv. přijímání: 2. května skončilo.