Odpustková listina pro kostel sv. Jakuba

Kolektivní indulgence pro kostel ve Slavkově - památný dokumenty z roku 1323 vystaven v Moravském zemském archivu do 27. 11. 2021.

Na sklonku roku 1323 měli návštěvníci kostela ve Slavkově možnost spatřit v té době nevídaný dokument: odpustkovou listinu s vyobrazením Kristovy tváře.

Druhou nejstarší takto vyzdobenou odpustkovou listinu v Evropě získal od 12 kuriálních (arci)biskupů slavkovský měšťan Václav.

Avignon, 9. listopad 1323 / Brno, 15 prosince 1323 (konsens olomouckého biskupa Konráda)

Originál kolektivní odpustkové listiny; italský pergamen; 58 cm x 42 cm, plika 4 cm; gotická diplomatická minuskula s prvky polokurzívy.

Vyznačovací písmo: textura; latina; pečeti vydavatelů až na čtyři ztraceny, poslední pečeť zprava patří biskupu Konrádovi, jenž odpustky potvrdil.

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Metropolitní kapitula Olomouc, sign. A l c 5

Fotografie z výstavy dokumentu