Ohlasy na duchovní obnovu pro ženy na téma Eucharistie

V článu naleznete ohlasy účastnic duchovní obnovy pro ženy na téma "Eucharistie jako pramen síly pro každý den", která proběhla ve Slavkově 7. listopadu 2009.
Edit 23.11.2009 22:00 - doplněny fotky z obnovy

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Téma dnešní obnovy: „Eucharistie“ bylo přímo geniální! Díky Duchu Svatému, díky otci Adamovi a všem sestřičkám z Domu Sv. Rodiny! Přednáška otce Adama, jeho myšlenky, pojetí významu a našeho vztahu k Eucharistii jsou vskutku mimořádné a vstupují přímo do srdíčka. Oslovilo mě několik vysvětlení a přiblížení Eucharistie. Jak k Eucharistii přistupovat právě v situacích, kdy nejsem člověk příliš silný a příkladný!Děkujeme!!! Přejeme všem pevné zdraví a dary Ducha Svatého.

Marie

Eucharistie je pro mě nevyčerpatelný zdroj milostí. Je to Láska, která se nám dává cele, bez podmínek. Jedinou podmínkou je mít čisté srdce. Je zajímavé, jak úsměv dokáže dělat zázraky. Nestojí nic, dává mnoho a je nakažlivý! P.S. Proto se usmívejme, ať „nakazíme“ hodně lidí! Miluji Ježíše, protože On je můj život. Miluji život, protože mi dal Ježíše.

M. L.

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie


Velice ráda bych se chtěla naučit přijímat sebe takovou, jaká jsem. Nelitovat se. Bůh mě má rád takovou, jaká jsem. Děkuji Ti, Pane, a prosím, pomáhej mi.

Chválím Tě, Pane, za setkání s Tebou u sestřiček ve Slavkově. Duchovní obnova byla úžasná a díky Bohu za milé přijetí od sester, jejich pohostinnost i dobré slovo i se zpěvem. Odměň je svým nekonečným milosrdenstvím. Chvála Tobě Pane, za tuto možnost k setkávání lidí a poznávání blízkosti Tebe.

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Zúčastnila jsem se duchovní obnovy, kterou vedl otec Adam Rucki, a na kterou nikdy nezapomenu. Bude mi povzbuzením a posilou pro celý život. V problémech a těžkostech dnešní doby, abych důvěřovala v Boží milosrdenství podle sv. Terezie z Lisieux a sv. sestry Faustyny. Ó, Krvi a Vodo z boku Kristova, důvěřuji Ti na každém kroku mého života.

Mám už hodně roků. Prožila jsem mnoho mší svatých, mnoho adorací. Při každé duchovní obnově si znovu uvědomím, že je stále co zlepšovat v životě s Pánem. Velmi mě oslovily myšlenky sv. Terezičky, které nám otec Adam tak úžasně přiblížil. Díky Bohu.

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Oáza radosti a pokoje. Díky

Povzbuzující slova, moudré myšlenky, které mne zas o kousek přiblížily k Bohu a přinesly duchovní osvěžení a občerstvení – spolu se svátostí smíření a adorací.

Jak málo lidí v dnešním světě hledá Boží lásku a milosrdenství, bez kterých nemůžeme žít. Děkuji za dnešní exercicie, v kterých k nám promluvil P. Rucki. Je to velký dar Ducha Svatého, že si můžeme uvědomit, jak moc nás Pán miluje a jak my jsme nevděční a hříšní. Velká důvěra v Boží milosrdenství nám dává šanci, že vše dobře dopadne.

Milé sestřičky, milý Otče Adame! Moc vám děkuji za tuto možnost načerpat sílu do dalších dní. Opět jsem se ujistila, že bez PÁNA jsem nic a nic nedokážu. Díky.

Monika

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Duchovní obnova je pro mne velká změna v každodenní všednosti a posila. Kéž by ta duchovní síla v nás vydržela co nejdéle. Jsem momentálně nezaměstnaná a cítím zde i v tomto duchovní podporu.

Jestliže Eucharistie = Pán Ježíš = Láska = Radost, pak rozdáváme Radost, Lásku, …. Je to velmi jednoduché a nic to nestojí. Stačí jen malý úsměv, pohlazení, políbení, stisk ruky, …atd. Někdy stačí jen vyslechnout toho druhého, poslat e-mail či SMS. Přeji všem dostatek odvahy, síly a Božího požehnání z rozdávání radosti, lásky …A to i ve chvílích, kdy nám – vám samotným není do zpěvu. Především však přeji srdce na dlani, přetékající láskou ke Kristu a k lidem.

Hanka

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Dnes ráno jsem se určitými nečekanými událostmi cítila být vystresovaná a rozrušená. Myslela jsem si, že se na duchovní obnovu nebudu moci ani soustředit. Zvažovala jsem, zda vůbec jít … a šla jsem. Nelituji toho, protože jsem zde našla pokoj a klid ve své duši. Děkuji vám všem, kteří duchovní obnovy připravujete. Zaplať Pán Bůh.

M.

Vše je tu velice prosvícené Bohem – ti hodní lidé. Děkuji, že tu můžu být také!

Duchovní obnova pro mne – celý den jsem se vyhřívala na výsluní Boží lásky.

Marie Koudelková

Velká duchovní posila a dar Ducha Svatého všem, kdo se starají o organizaci takových setkání.

Děkuji, sestra Marie.

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Moc děkuji otci Ruckému za krásnou a naplňující obnovu. Kéž bychom dokázali do svých životů vnést pokoru, odpuštění a vděčnost. Také velké díky patří sestřičkám za zorganizování, za skvělé zázemí a příjemnou atmosféru. Díky!

Majka a Markétka

Na duchovní obnově dojdu k poznání, jak nicotné věci jsou kolem mě, jak řeším věci, které odvádí mou pozornost. Opravdu pociťuji veliké duchovní nabíjení a dlouho čerpám sílu ke každodenní práci a povinnostem. Velké Pán Bůh zaplať všem sestřičkám a o. Adamovi. Zde nacházím klid a lásku.

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Nezabývej se tolik sama sebou. Je zbytečné neustále uvažovat o svých slabostech, nedokonalostech a pádech. Věci, které tě potkaly, už dnes změnit nemůžeš. Nauč se to všechno přijmout tak, jak to Pán dopouští. Soustřeď se na přítomný okamžik, ten můžeš ovlivnit.

Vypadla jsem z každodenního shonu, abych načerpala duchovní posilu z přednášky o eucharistickém Ježíši. Chceme-li dávat, musíme nejdříve přijímat, obohatit své nitro, naplnit se láskou. Láskou pro Krista, pro bližního, pro sebe. Čas v Domě Sv. Rodiny nebyl promarněný. Děkuji přednášejícímu P. Adamovi Ruckému, sestrám a všem zúčastněným za krásné společenství při přednáškách, adoraci i mši svaté.

Marie z Dol. Bojanovic

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Kněz může člověku říct mnoho povzbudivých slov, ale nic se nevyrovná tomu, když žehná osobně svátostným Ježíšem v Nejsvětější Svátosti každému člověku zvlášť. O to krásnější je vnímání Ježíše. Děkuji za tuto duchovní obnovu.

Jsem starší žena, ale prožila jsem den, který mne naplnil optimismem do dalšího života, odvahou brát každý den jako dar od Pána a nebát se, že se stane něco zlého. Svěřit se Pánu a důvěřovat.

Děkuji Bohu za krásná slova a přála bych každému, aby poznal tu lásku, hlavně mladé generaci.

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Z dnešního vyučování bylo pro mě nejcennější povzbuzení k modlitbě. UDĚLAT SI ČAS NA MODLITBU A VĚRNĚ SI HO HLÍDAT, bez ohledu na to, že se mně nedaří, a že z té modlitby „nic nemám“. Otec Adam řekl, že největším pokušením je zanechat modlitbu. Ďábel říká: „Nemodli se, dělej raději dobré skutky“. Až teď mně došlo, že ten čas, který jsem nedala modlitbě, ale činnosti, byla past od zlého, takže jsem se vydala úplně po špatné cestě. Díky Bohu za to dnešní rozhodnutí začít bojovat o čas k modlitbě.

Děkuji za dnešní den, sestrám za jejich milé přijetí, připravené pohoštění a zprostředkování tohoto setkání, otci Adamovi za jeho povzbuzující a burcující slova, i všem ostatním „duchovně se obnovujícím“ ženám za vytvoření krásného společenství, v jehož středu byl On. Z tohoto nevšedního dne si odnáším posilu pro všední život. Díky!

Monika Balunová

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie

Duchovní obnova pro ženy - Eucharistie