Ohlasy na obnovu s prof. P. Piťhou

Dům Svaté Rodiny, Slavkov 16. 2. 2008 Při přednášce pana profesora Piťhy jsem si více uvědomila, jak důležitou roli hraje jazyk, jako dorozumívací prostředek ve vztazích mezi lidmi ....

…. a že není vůbec jednoduché sdělit něco tomu druhému, aby to pochopil tak, jak to chápu já.

Ludmila

obnova P. Piťha

Děkuji za velmi poučnou přednášku o lidské řeči, která mě obohatila a také o Božím slově, které všichni potřebujeme. Prostředí je vždy milé, mám zde hodně známých a rádi si pohovoříme. Zpovědník – otec Stanislav, tak člověka uklidní, jedu domů povzbuzena a těším se na další akci. Je to vždy opravdová obnova. Sestrám také děkuji za vynikající oběd a přeji jim hodně úspěchu ve výchově děti a mladých lidí. Marie

Upřímný díky za poučnou přednášku, jak poučení za lidové rčení o jazyku českém. A samozřejmě o Bohu. Vše mě moc obohatilo a přispělo k dalšímu životu. Ještě jednou upřímný dík.

Alžběta

obnova P. Piťha

Na P. Piťhovi se mně líbil smysl pro humor a jeho praktičnost, jeho náhled na současnou společnost.

Této přednášky jsem se zúčastnila poprvé. Přednášející p. P. Piťha velmi pěkně a srozumitelně přednesl v první části důležitost naší mluvy a českého jazyka, který se začíná v naší mluvě vytrácet. A je to škoda. V druhé části – slovo Boží a slovo o Bohu bylo též povzbuzující. I když doma v tichosti také o Bohu i Panně Marii sama rozjímám, ráda si poslechnu i názor jiných. Bylo to poučné a pokud mi zdraví dovolí určitě se příště účastním zase.

obnova P. Piťha

Dobrá organizace. Vtipně ale odborně podaná přednáška. Zaujala mě přednáška o lidském porozumění.

Tuto sobotu byla velice zajímavá a poučná přednáška, obsahující informace, o kterých člověk běžně nepřemýšlí.

Zaujala mě myšlenka, že při ochuzené slovní zásobě se člověk stává špatným a necitlivým pozorovatelem. Je úžasná moc jazyka a jeho vliv na naše konání. Děkuji za uskutečnění této duchovní obnovy.

P. Piťha ve farní kapli

V předvečer obnovy sloužil p. profesor mši svatou ve farní kapli a měl přednášku pro biřmovance.