Ohlasy na obnovu s prof. P. Piťhou

…. a že není vůbec jednoduché sdělit něco tomu druhému, aby to pochopil tak, jak to chápu já.

Ludmila

obnova P. Piťha

Děkuji za velmi poučnou přednášku o lidské řeči, která mě obohatila a také o Božím slově, které všichni potřebujeme. Prostředí je vždy milé, mám zde hodně známých a rádi si pohovoříme. Zpovědník – otec Stanislav, tak člověka uklidní, jedu domů povzbuzena a těším se na další akci. Je to vždy opravdová obnova. Sestrám také děkuji za vynikající oběd a přeji jim hodně úspěchu ve výchově děti a mladých lidí. Marie

Upřímný díky za poučnou přednášku, jak poučení za lidové rčení o jazyku českém. A samozřejmě o Bohu. Vše mě moc obohatilo a přispělo k dalšímu životu. Ještě jednou upřímný dík.

Alžběta

obnova P. Piťha

Na P. Piťhovi se mně líbil smysl pro humor a jeho praktičnost, jeho náhled na současnou společnost.

Této přednášky jsem se zúčastnila poprvé. Přednášející p. P. Piťha velmi pěkně a srozumitelně přednesl v první části důležitost naší mluvy a českého jazyka, který se začíná v naší mluvě vytrácet. A je to škoda. V druhé části – slovo Boží a slovo o Bohu bylo též povzbuzující. I když doma v tichosti také o Bohu i Panně Marii sama rozjímám, ráda si poslechnu i názor jiných. Bylo to poučné a pokud mi zdraví dovolí určitě se příště účastním zase.

obnova P. Piťha

Dobrá organizace. Vtipně ale odborně podaná přednáška. Zaujala mě přednáška o lidském porozumění.

Tuto sobotu byla velice zajímavá a poučná přednáška, obsahující informace, o kterých člověk běžně nepřemýšlí.

Zaujala mě myšlenka, že při ochuzené slovní zásobě se člověk stává špatným a necitlivým pozorovatelem. Je úžasná moc jazyka a jeho vliv na naše konání. Děkuji za uskutečnění této duchovní obnovy.

P. Piťha ve farní kapli

V předvečer obnovy sloužil p. profesor mši svatou ve farní kapli a měl přednášku pro biřmovance.