Ohlédnutí za Nocí kostelů 2023

Jak již všichni víme, připomínal letošní ročník zaniklý kostel sv. Jakuba. Hranou oživenou historií „Začalo to v Avignonu“ přiblížilo sdružení Per vobis příběh občana Václava a zločin Józy, který si uvědomil svou vinu a jako jedno z pokání žádal odpustky v udělené listině roku 1323. Další obrazy z kostela sv. Jakuba sehráli členové Divadelního spolku Slavkov. Podkladem pro příběhy z historie byly […]

Jak již všichni víme, připomínal letošní ročník zaniklý kostel sv. Jakuba. Hranou oživenou historií „Začalo to v Avignonu“ přiblížilo sdružení Per vobis příběh občana Václava a zločin Józy, který si uvědomil svou vinu a jako jedno z pokání žádal odpustky v udělené listině roku 1323. Další obrazy z kostela sv. Jakuba sehráli členové Divadelního spolku Slavkov. Podkladem pro příběhy z historie byly zachované předměty z kostela nebo skutečné zprávy z kronik. Vystoupil zde občan Václav s listiou z Avignonu, císařský dvorní kaplan Jan Filaxin ze Schönbergu s relikviářem sv. Felicia, farář Pavel Ličovský z roku 1690 s krásným tepaným kalichem, patronka kostela, hraběnka Eleonora z Oppersdorffu, člen Řádu německých rytířů, žena se soškou Panny Marie, svatý Jakub, namalovaný na obraze a zvoník od zvonu sv. Jakuba. Prohlídku doplnil model kostela sv. Jakuba. Historické bádání a výzkumy o kostele prezentovali přednákou Dr. Rája a farář Vavro. Kulturní část doplnilo přes 60 žáků velmi zdařenými písněmi, tancem a hudbou při Svatojakubském koncertu. Velké ocenění si zaslouží nejen vystupující děti a mládež, ale také jejich učitelé. Vokálně-instrumentální soubor Collegium musicale bonum rozeznělo zámeckou kapli krásnými skvosty duchovní hudby. Mládež připravila pohled do života současné farnosti s farní kavárnou a soutěž pro děti „Stavíme kostel“. Večerní meditace s písněmi proběhla po 266 letech v obrysu kostela, na dřívějším místě modlitby. Děkuji vedení města a slavkovského zámku za poskytnutí prostor, a všem, kteří se ve svém volném čase zapojili do programu Noci kostelů 2023.

P. Milan Vavro