Oprava pochůzné podlahy na půdě kostela

Hodiny na kostele nejdou. Dokončuje se totiž velká oprava na půdě - výměna poškozených trámů a prken, vysávání prachu z klenby, chemické ošetření dřevěné klenby a podlahy proti škůdcům.


Celkové náklady 2019: 541.000 Kč

Z toho hrazeno z:

Dotace MK ČR 200.000.Kč

Město Slavkova 46.000 Kč

JM kraj 100.000 Kč

Farnost Slavkov u Brna 195.000 Kč – sbírka na vánoční svátky pokryje část nákladů.