Oprava sochy Ježíše Krista v Němčanech

Jeden z posledních uzdravených byl Antonín Bílek v roce 1946. Pokud máte podobné příběhy, sdělte je prosím na faře.

V roce 1950 dal můj dědeček Antonín Bílek jako poděkování Pánu Bohu, že se uzdravil z velmi těžkého úrazu, postavit sochu Ježíše Krista (Božské Srdce Páně) na Lutrštéku v Němčanech. Stalo se to v r. 1946, když se vracel s povozem po státní silnici ze Slavkova do Němčan a před odbočkou do něj nabouralo nákladní auto. Zlomené oje mu protlo dutinu břišní a lékaři mu v té době nedávali moc nadějí na přežití. Rodina se modlila k Panně Marii a vozila mu do nemocnice vodu z Lutrštéku. On se však uzdravil a jako poděkování nechal postavit onu krásnou sochu. Bylo to v těžké totalitní době. V tomto roce po 71 letech jsme nechali po domluvě s panem farářem Milanem Vavrem sochu zrestaurovat tak, aby mohla i nadále sloužit lidem.

Jiří Weinreich