Oprava střechy

O opravě střechy a bočních schodišť farního kostela a mříží na Špitálce.

Více fotografií z opravy střechy.

V loňském roce jsme zahájili opravu střechy, která vykazovala mnoho závad – porušená statika podstřeší, prohnuté laťování, sjíždění tašek a nebezpečí pádu na chodníky, poškozené okapy padající krytinou. Po opravě statiky krovu jsme se rozhodli opravit střechu celou.

Z uvažovaného přeložení krytiny s navrtáním otvorů do tašek a jejich přišroubování vyšlo najevo, že nebude o moc dražší uskutečnit celkovou výměnu krytiny, poškozených okapů a náhradu střešních latí za silnější. V letošním roce (dokonce snad do prázdnin) bude akce dokončena, práce jsou v hodnotě 1 650 000 Kč.

Z toho je podíl 40 % vlastník (tedy farnost) 660 000 Kč, 10 % město 165 000 Kč, 50 % Ministerstvo kultury 825 000 Kč.

K pokrytí farního podílu pořádáme sbírky ve farnosti. Například hodová sbírka na střechu vynesla 18.590 Kč.

Zároveň se střechou budou opraveny kamenné schodiště k bočním vchodům do kostela a kované mříže v kostele sv. Jana Křtitele.

Na opravu 2 ks bočních schodů kostela Vzkříšení Páně je 420.000 Kč,

a na opravu kovaných mříží v kostele sv. Jana Křtitele 160.000 Kč.

Podíly pro tyto dvě akce v celkové hodnotě 580.000 Kč:

290.000 MPZ, 58.000 město, 232.000 vlastník.

o. Milan Vavro