Orel deváté legie

Castra ministerorum altare MMXVIII - Aquila legiae IX. Nos habemus pro vobis pictures de castris. (překlad z nevalné latiny: Tábor ministrantů 2018 - Orel deváté legie. Máme pro vás obrázky z tábora.)

(překlad z nevalné latiny: Tábor ministrantů 2018 – Orel deváté legie. Máme pro vás obrázky z tábora.)
Téíma tábora se odehrává na severu římské říše, kde římští vojáci bojují proti barbarským Piktům…
Kluci se učí i latinský Otčenáš.
Fotografie z tábora.
Malé video.