Orel IX. legie

Tábor ministrantů 2018 - Orel IX. legie.

Orel IX. legie fotografie 1fotografie 2.
Orel IX. legie – video.

Píše se rok 117 po Kristu a Římské impérium se rozpíná od Babylonie, Egypta, Hispanie až po Britanii, kde za Hadrianovým valem stojí římská předsunutá pevnost s dosud nepřemožitelnou IX. legií. Legie očekává otroky, kteří byli vyčleněni na práci v pevnosti. Při přesunu je ovšem napadena a téměř zničena. Zkázu přežívají jen odvážní centurioni, kteří při ústupu zachraňují otroky z bojiště a po návratu do pevnosti z nich učiní rekruty, kteří se cvičí a připravují na získání ukořistěné Římské orlice, symbolu římské moci a hrdosti.

     Děti se při hledání zlaté orlice učily dovednostem, které přímo souvisí s římskou epochou. Osvojily si stavbu kanálů, těžký legionářský výcvik v plné zbroji, připravenost, pevnou vůli, hod obávaným římským oštěpem, léčení válečných zranění, latinský otčenáš a ukrytí před napadením. Děti byly rozděleny do pěti kohort, které soupeřily o nalezení zlaté orlice, jež se nacházela hluboko v lesích ovládané barbarskými kmeny Piktů. Během hledání bylo nutné řešit technické problémy v pevnosti, obnovit zásobování obilí, zlepšit morálku mužstva a vypořádat se s řadou povinností. Po náročném útoku se II. kohortě podařilo orlici vytrhnout z rukou nepřátel a vrátit tak čest Římu.

Petriculus Manus