Oslava svátku sv. Gorazda na Hoře sv. Klimenta v Chřibech