Oslava svátku sv. Gorazda

 V neděli 2. srpna 2020 se uskuteční na Hoře sv. Klimenta v Chřibech oslava svátku sv. Gorazda, předního žáka a nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci. Program bude zahájen v 11 hodin slavnostní liturgií východního obřadu ve staromoravském a českém jazyce, kterou bude sloužit P. Milan Vavro. Ve 13 hodin bude následovat přednáška doc. ThDr. Václava Ventury, ThD. na téma „Ježíšova modlitba a duchovní odkaz starce Josefa z Athosu“. Srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů – Živé dědictví.