Otevření kaple sv. Urbana

Po tříleté opravě kaple se dočkáme jejího slavnostního otevření při poutní slavnosti v neděli 26. května, na kterou vás srdečně zveme.

Již v 15.00 hodin začne od sochy sv. Jana po křížové cestě průvod s modlitbou Cesty světla. Mše svatá s požehnáním kopie obrazu sv. Urbana s vedutou města začne před kaplí v 16.00 hodin. Bude ji sloužit farář brněnské katedrály, P. Petr Šikula. Po bohoslužbě bude možnost zůstat u táboráku.

urbánek

Během roku 2011 byla opravena fasáda a střecha kaple, instalovány nové mříže. Následující rok 2012 jsme se věnovali interiéru – omítky, výmalba, nová okna, elektroinstalace a opravy dlažeb. Byly vydlážděny také plochy před vstupem a u laviček. Letos bude v kapli umístěno retabulum oltáře s obrazem sv. Urbana, samozřejmě z důvodů ochrany před odcizením bude obraz pouze v tištěné kopii původního díla z roku 1712. Opravy si vyžádaly celkem 1 milion 217 tisíc korun. Na úhradě oprav se podíleli Město Slavkov, Jihomoravský kraj a Ministerstvo kultury v celkové výši 905 tis. Kč. Jednotliví dárci z řad občanů věnovali celkem 184 tis. Kč a sbírky ve farnosti byly 140 tis. Kč. Navíc zde bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin v pomocných a přípravných pracích.

Během opravy Urbánku se nám podařilo vybudovat 14 zastavení křížové cesty, která je pojata jako součást tohoto slavkovského poutního místa. Obrázky pro zastavení ještě nejsou zhotoveny nejen z důvodů finančních, ale také pro zvažování způsobu ztvárnění.

Všem, kteří se zapojili do obnovy kaple i postavení křížové cesty prací i příspěvkem, vyslovuje farnost upřímné poděkování.

Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

Upozorňujeme, že z důvodu této pouti nebude v kostele 26. 5. večerní mše svatá.

 oltář

Ukázka části retabula pro kopii obrazu.

u

Klenby v bílém.

urbánek

urbánek

urbánek