Pastorační rada farnosti – z jednání 21. 6.

Informace ze setkání pastorační rady.

Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov

PRF 90 – dne 21. června 2022 v 19:00 – 21:30

Přítomni:

o. Milan Vavro, o. Stanislav Pacner, s. Gregorie, Věra Dostálová, Jitka Hrabovská, Pavlína Kloudová, Kristýna Hrabovská, Jana Lstibůrková, Blanka Svobodová, Miroslav Lstibůrek, Petr Šujan.

Omluveni: Lukáš Fries, Jiří Paleček.

Náměty pro jednání:

1. Akce na další školní rok 2022/23:

– nedostatek pořadatelů „Po covidu je náročné znovu rozběhnout aktivity. Organizátorům se nedaří najít nové dobrovolníky, jsou už unaveni, jelikož vše stojí pořád na stejných lidech. Chtělo by, aby se zapojilo více lidí a rozložila se příprava aktivit na více lidí.“

– založit sdílený farní kalendář

– pozor na kolize s akcemi od města

– stanoveny poutě a aktivity na další období 2022-23

2. Mše svaté pro děti: zaměření na děti 2-3 třída, 4-6 tř. zapojit do služby – dary, zpěv, ministrování, téma zaměřit na přípravu na přijímání, celoroční aktivita, plakát účasti – kreslit, vymalovat, nalepit, více zpracují katechetky a dopracují návrh

3. Kontrola úkolů ze zápisů PRF za období 2 let a z ankety farníků

4. Závěr synodních skupinek za farnost: jak a kdy prezentovat

5. Zájemci o chod farnosti: kdo je ochoten s čím pomáhat – shromáždit kontakty

– sdílená tabulka na googlu

– přehled úkolů hodně dopředu, ať se mohou zapisovat i s kontaktem, pak vždy jeden organizátor, který je případně obvolá a připomene

– manuály a kompetence k jednotlivým akcím přiřadit ke sdílené tabulce

6. Doplnit seznam rodin

9. Farní den:

– rozdělit technickou a programovou stránku – rozdělit vedoucí, na jednoho je toho moc

– řešit více předem

– oslovit případné organizátory zavčas, ne přiřadit jim to napevno

10. Manželské večery: pořádat na podzim, nejsou dotace

11. Projektor v kostele na promítání písní – příprava

12. Chybí farní údržbář pro drobné opravy