Pečení koláčů ve velkém

Před sobotním zvaním na lidové misie bylo v celé farnosti napečeno kolem 13 tisíc koláčů. Peklo se na faře, ale i v rodinách všech obcí.

Fotografie z pečení koláčů na faře a v rodinách.

Příprava koláčů v Němčanech na misie se konalo dne 9.10.2009.Peklo se u pí Hromkové, kde jsme se sešly v hojném počtu. Kvalitu koláčů kontroloval pan Hromek.Koláče prošly a tak se mohly přichystat na sobotní zvaní na týden misií.

Příspěvěk za ženy z Němčan zaslala Vendula Kovaříková.

v Němčanech u Hromků

pečení na faře

Pečení ve Slavkově na faře.