Pes baskervillský

O ministrantské víkendovce v Ostrově u Macochy.

Týden po podzimních prázdninách se vydali slavkovští ministranti na faru do Ostrova nad Macochou. Už při příjezdu zjistili, že nepřijeli na faru, ale na sídlo rodu Baskervilů. Přivítali je komorníci Henryho Baskervilla, jediného dosud žijícího člena rodu Baskervilů. Poté co se ubytovali v podkroví šlechtického sídla, byli rozděleni do pěti detektivních kanceláří. Ještě předtím než mohli ulehnout ke spánku, museli vyřešit prví úkol zjistit něco o historii rodu Baskervilů, a čeho že se Henry bojí. Při nočním pátrání v nedaleké vesnici se dozvěděli o Hugo Baskervillovi, který údajně odsoudil k smrti nevinou dívku. A tímto činem seslal kletbu na svůj rod. Hugo a další Henryho předci zemřeli podivnou smrtí, svědci prý po jejich smrti slyšeli vytí psa. Další den nezjistili mnoho informací, avšak na konci téhož dne byl Henry napaden psem, Henry tuto událost přežil. Pes byl postřelen, hned ráno objevili detektivové krvavé stopy a vydali se po nich. Došli k statku farmáře Stapeltona. Ke Stapeltonovi se detektivové jen tak snadno nedostali, museli porazit jeho nádeníky a až poté dostat samotného Stapeltona. Stapelton se ke všemu přiznal. Detektivové splnili úkol, za nějž byli náležitě odměněni. A s klidnou myslí, avšak neradi se museli vrátit na svá panství.

Libor Tesař