Pěšky do Žarošic

Na 10. pěší pouť vycházíme ve čtvrtek 8. května v 10,00 hodin. Můžete se k nám přidat na Jalováku ve 12,30 nebo ve Zdravé Vodě v 15,00. Mše svatá na poutním místě bude v 16,30 h. Zve vás o. Milan

PĚŠÍ FARNÍ POUŤ DO ŽAROŠIC

středa 8. května 2013

Program:

Pěší:

  • v 10.00 pěší z kostela ve Slavkově
  • ve 12,30 pěší od Jalováku
  • po cestě modlitba růžence

ve Zdravé Vodě:

  • 15.00 pobožnost
  • možnost jít 3 km pěšky nebo dál autobusem

v Žarošicích:

  • 16.30 mše svatá

Autobus pojede ve 14.20 z Němčan, 14.30 ze Slavkova a 14.40 z Hodějic, Heršpic a z Nížkovic.

Návrat ze Žarošic v 18.00 hodin.

Pokud nepůjdete pěšky, přijeďte na poutní mši sv. autem.
Pěší poutníky vezme zpět autobus.