Pěvecký sbor Gloria v polském Slawkowě

Ve dnech 9. - 11. června se náš pěvecký sbor Gloria zúčastnil družebního zájezdu do polského Slawkowa. O akci si přečtěte v krátkém článku.

Zrána autobus opustil slavkovské náměstí na jižní Moravě, aby ve tři hodiny v pátek 9. června 2006 přibyl do Slawkowa skrytého za hradbou Karpat v „Doline Białej Przemszy“ nedaleko polského Krakova.

I hodinu později jsme v krojovaném průvodu poznali tradiční Slawkowská řemesla, počínaje hutníky a konče pekaři. O zdejší historii i současnost nás poučilo slavnostní zasedání městského zastupitelstva. Upoutala inscenovaná pověst o vzniku města a jeho názvu. Slavkov u Brna zde reprezentoval pan starosta Petr Kostík a později i dechová kapela. Celá naše výprava postupně usínala v asi 10 km vzdáleném hotelu „Cabala“. Po návštěvě Krakova se konal odpolední koncert, kde zazpíval také smíšený sbor „Gloria“ pod vedení sbormistra Petra Hlaváčka.

Hlavní chvíle sboru nastala až při slavnostní bohoslužbě v místním kostele. Ze zdejšího kůru zazněla v našem podání např. skladba Waclawa z Szamotul „Błogosławiony człoviek“. Po skončení mše sv. jsme sledovali rozjezd návštěvníků ze širokého okolí městečka. Domů jsme se vraceli unaveni, ale s pocitem poctivě vykonaného díla.

RNDr. Ivan Novotný

Fotografie z akce

Snímky z akce pořídil FELiX. Prohlédnout si je můžete ve fotogalerii na serveru www.spolecenstvi.com